RMK loodusblogi aitab tähele panna meid ümbritseva looduse ilu ja tutvustab looduse kaitseks tehtavaid töid. Blogis kirjutavad zooloog ja loodusfotograaf Tiit Hunt ning RMK looduskaitseosakonna töötajad. Tiit Hundi sulest jõuavad lugeja ette terased tähelepanekud Eestis leiduvatest looma-, taime- ja linnuliikidest. RMK looduskaitsjad jagavad blogis oma igapäevatööga seotud muljeid ja mõtteid ning väljendavad sealjuures oma isiklikke veendumusi, mitte tingimata RMK ametlikke seisukohti. Blogi hoiab silma peal ka loomade tegutsemisel RMK looduskaamera ees Saaremaal ja mandri-Eesti erinevates paikades.
22. august, 2019

Kablima puisniidu taastamisest

Põhja-Pärnumaa vallas Kablima külas sai taastatud 12,5 ha suurune puisniit. Puisniit asub Lavassaare looduskaitseala põhjaosas, linnulennul Pärnu-Jaagupist 8 km lääne suunas.

Aastakümneid hooldamata puisniit oli tugevalt võsastunud ning ka puurindesse oli lisandunud üksjagu haaba ja kaske. Taastamistöö algas 2018. a septembris. Eemaldati enamus võsa ning hõrendati puurinnet. Kännud freesiti maapinnaga tasa ning koristati raidmed. Rentnik otsustas, et 2019. aastal ta maad hooldama veel ei hakka ning taotles RMK poolset kännu- ja juurevõsude sügisest purustamist. Kehtiva korra järgi saab RMK taastamisele järgneva vegetatsiooniperioodi lõpus seda ühekordselt teha, juhul kui rentnik ei taotle alale toetusi. 2019. a augustis toimus alal võsude purustamine. Taastamis- ja võsude purustamistöid tegi RMK tellimusel OÜ Tage.

Kablima puisniit asub Pärnu-Jaagupist lääne pool. Kaardil sinise värviga ala.


2018. a septembris algasid taastamistööd. Ala oli tihedalt võsastunud ja haaba täis kasvanud. Pildil on teisaldatav jahitorn. Torn eemaldati alalt.


Oktoober 2018, lehesadu. Taastamistöö käib.


Detsember 2018. Toimus kändude freesimine ja ala koristamine raidmetest.


Detsember 2018. Talvine pilt tundub üsna trööstitu.


Kännufrees Kablima puisniidul.


Freesitud känd.


Mai 2019 Kablima puisniidul. Kiiresti on ala kattunud rohelusega.


Pilt 2019. a mais.


Taimestik on üsna mitmekesine.


Võsude purustamine 2019.a augustis.                    Pilt 2019. a augustist.


Kablima taastatud puisniit 2019. a sügisel. Edaspidi peab ala eest hoolt kandma rentnik.

Lisa kommentaar

Email again: