RMK loodusblogi aitab tähele panna meid ümbritseva looduse ilu ja tutvustab looduse kaitseks tehtavaid töid. Blogis kirjutavad zooloog ja loodusfotograaf Tiit Hunt ning RMK looduskaitseosakonna töötajad. Tiit Hundi sulest jõuavad lugeja ette terased tähelepanekud Eestis leiduvatest looma-, taime- ja linnuliikidest. RMK looduskaitsjad jagavad blogis oma igapäevatööga seotud muljeid ja mõtteid ning väljendavad sealjuures oma isiklikke veendumusi, mitte tingimata RMK ametlikke seisukohti. Blogi hoiab silma peal ka loomade tegutsemisel RMK looduskaamera ees Saaremaal ja mandri-Eesti erinevates paikades.
18. oktoober, 2018

Arupealse hoiuala puisniidust

2018. aasta oktoobris lõpetas RMK Arupealse hoiualal 1,11 ha suuruse puisniidu taastamistööd. Taastatud ala hooldab edaspidi poollooduslike koosluste maarendilepingu alusel rentnik.

Arupealse hoiuala asub Lääne-Viru maakonnas Viru-Nigula vallas Koogu külas. Väikse Arupealse hoiuala, mille pindalaks on kõigest 6,9 ha, eesmärgiks on kaitsta loodusdirektiivi elupaigatüüpi koodiga 6530* ehk puisniitu. Kaitseala pindalast on 4,18 ha ehk 61% määratud puisniiduks, millest 1,11 ha jääb riigimaale ja 3,07 ha eramaadele. Eramaa maaüksustele jääv puisniidu osa on väga heas seisundis, sest seda on juba aastaid regulaarselt hooldatud.   

Tänavu aasta oktoobris jõudsid aga lõpule ka riigimaale jääval 1,11 ha suurusel alal elupaigatüübi taastamistööd. Taastamistööde käigus harvendati puurinnet, et see vastaks puisniitudele seatud nõuetele, mille järgi peab puurinde liituvus (võrade projektsioonide osakaal maapinnal) jääma vahemikku 20-40%. Lisaks freesiti ala kännud, et hilisem hooldus ehk niitmine oleks võimalikult mugav ja lihtne. Kuna antud puisniidul on palju hajusalt paiknevaid kive siis on suurem osa alast niidetav vaid käsitsi. Seetõttu tuleb rentnikule soovida eelkõige jaksu ja jõudu!

Mõned fotod alast enne taastamistöid:Fotod pärast taastamistöid (5.10.18):
  

Lisa kommentaar

Email again: