RMK looduskaitsekonverents

Tuura LIFE projekt on alanud aktiivselt. Projekti ja tuura asurkonna taastamiseks tehtavaid töid Eestis on tutvustatud rahvusvahelistes töörühmades ja ekspertide töötubades. 3.–4. novembril toimunud RMK looduskaitsekonverentsil tegi Meelis Tambets ülevaate töödest, mida tuura asurkonna taastamiseks on Eestis tehtud ja plaanis teha.
Rahastab Euroopa Liit. Avaldatud seisukohad ja arvamused on siiski ainult autori(te) omad ja ei pruugi kajastada Euroopa Liidu ega Euroopa Kliima-, Infrastruktuuri- ja Keskkonna Rakendusameti (CINEA) seisukohti. Nende eest ei ole vastutav ei Euroopa Liit ega CINEA.

Projekt “Läänemere tuura asurkonna taastamine Eesti vetes” (LIFE21-NAT-EE-LIFE Baltic Sturgeon) viiakse ellu Euroopa Liidu LIFE programmi ja projekti elluviijate rahalisel toel.