RMK looduskaitsekonverents

Tuura LIFE projekt on alanud aktiivselt. Projekti ja tuura asurkonna taastamiseks tehtavaid töid Eestis on tutvustatud rahvusvahelistes töörühmades ja ekspertide töötubades. 3.–4. novembril toimunud RMK looduskaitsekonverentsil tegi Meelis Tambets ülevaate töödest, mida tuura asurkonna taastamiseks on Eestis tehtud ja plaanis teha.