RMK sotsiaalkampaania: inimene vajab loodust, loodus mõistlikku inimest 02.03

RMK 2010. aasta sotsiaalkampaania kutsub olema loodusega koos, seda tundma õppima ning vastutustundlikult käituma. Kampaania raames toimub RMK puhkealadel, rahvusparkides ja kaitsealadel 100 erinevat loodusesõbra üritust.

Loodusega koos
Läbi aasta korraldab RMK üritusi, mis ärgitavad inimesi loodusesse loovalt ja vastutustundlikult suhtuma. Näiteks matka- ja muusikaürituste sari, kus saab näha-kuulda nii looduse kui inimese loomingut, saab avalöögi maikuus, mis on ühtlasi looduskaitsekuu. Igas rahvuspargis toimub üks üritus, mis keskendub paikkonna eripärale kuid mille ühendavaks muusikaliseks lüliks on tuntud kitarrist ja helilooja Riho Sibul.

Paralleelselt kestavad erinevatele sihtgruppidele mõeldud konkursid ning temaatilised loodusharidusprogrammid RMK looduskeskustes, mis on tänavu samuti pühendatud looduskaitseteemale, kuna sel aastal tähistatakse Eestis looduskaitse 100. sünnipäeva. Looduskaitse alguseks loetakse 14. augustit 1910, kui Artur Toomi eestvõttel sündis Vaika linnukaitseala, mis oli ka Baltimaade esimene kaitseala.

RMK on Eesti riigimetsa majandaja, kelle üheks oluliseks ülesandeks on looduspuhkuse võimaluste loomine RMK puhke- ja kaitsealadel. Eesmärk on korraldada rekreatiivset looduskasutust selliselt, et looduse taluvuspiire ei ületataks ning bioloogiline mitmekesisus säiliks. Samas kasvab RMK poolt hallatavate puhke- ja kaitsealade populaarsus iga aastaga: 2009. aastal oli külastajaid ligi 1,5 miljonit. See tähendab ka jätkuvat tähelepanu külastajate keskkonnateadlikkuse tõstmisele.


Rahvusparkide üritustesarjas saab matkata ning kuulata kontserte:
 • 22.05.  Soomaa rahvuspargis
 • 05.06. Matsalu rahvuspargis
 • 14.08. Vilsandi rahvuspargis
 • 18.09. Lahemaa rahvuspargis
 • 28.11. Karula rahvuspargis

Looduse- ja inimesevahelist suhet mõtestavad konkursid:
 • „100 soovi-palvet”;
 • „100 sünnipäevatorti”;
 • „100 looduse postkaarti”;
 • Konkurss looduses liikumise reeglite visualiseerimiseks  „100 lemmikut looduses”.


Looduskeskustes:

 • kevad- ja sügiskampaanias programm „Loodusega koos”;
 • 14. augustil peetakse kõigis RMK looduskeskustes sünnipäevapidu.

Täpne ürituste programm pannakse RMK kodulehele lähikuudel.