Ametid metsas: looduskeskuse juhataja 14.09

RMK-l on üle Eesti 17 looduskeskust, kus jagatakse infot ning pakutakse tegevust, mille kaudu on võimalik loodust paremini tundma õppida. Alljärgnevas loos tutvustame looduskeskuse juhi tööd.

Looduskeskuse juhataja põhuülesanne on piirkonna loodust ja looduses liikumise võimalusi tutvustava, inimeste teadlikkust tõstva, väärtushinnanguid kujundava, loodusharidust pakkuva ning kõigile avatud looduskeskuse loomine jakäigus hoidmine.

Üks osa tööst on uute, huvitavate ja harivate loodusõppeprogrammide koostamine. „Uute programmide väljamõtlemine on selline töö, mida uisapäisa ette ei võta. See peab tulema ideena ja veidi küpsema. Vahel tuleb idee teise programmi tegemise käigus, vahel lihtsalt looduses liikudes,“ räägib RMK Kabli looduskeskuse juhataja Küllike Sisask.

Loodushariduse eesmärk on avada inimeste silmad-kõrvad metsalooduse ja sellega seotud pärandkultuurile ning selgitada metsade majandamise põhimõtteid. Sest hoida osatakse ikka seda, mida tuntakse.

Oluliseks asjaks, millega pidevalt töötada, on ka ekspositsioon. RMK Kabli looduskeskuses on sellest kevadest avatud väljapanek, mis tutvustab huvilistele Pärnumaa lõunaosa, Põhja-Liivimaa imetabast ja kaunist loodust (mets, rannaniit, soo ja raba, luitemännik, lindude arktiline ränne). Ekspositsiooni täiendatakse pidevalt, sest ka loodus ise on pidevas muutumises. Loomulikult peab looduskeskuse juhataja korraldama eelarvest tulenevalt kogu asjaajamist, mis puudutab looduskeskust.

Tegevust igal aastaajal

Kevad, sügis ja talv on loodushariduses need aastaajad, kus looduskeskuse juhatajal ja tema abilistest retkejuhtidel on kibekiired päevad, sest käimas on erinevad loodusõppeprogrammid ja metsasõbra üritused.

Suviti naudivad paljud metsapuhkust. Et metsas uitaja loodust võimalikult vähe häiriks, tuleb nad suunata nii endi kui ka maastikukaitse seisukohalt sobivatesse kohtadesse puhkealadel. RMK rajatud puhke-, lõkke- ja telkimiskohad, metsaonnid ja katusealused, loodusrajad koos suunava ning selgitava teabega on just need, kuhu inimesed suunatakse. Seega teeb looduskeskuse juhataja ka teavitustööd ning on kursis puhkealal toimuvaga.

„Looduskeskuse juhina on mu südameasjaks pakkuda külastajale igal aastaajal ja igale eale midagi vaadata, kuulata ja teha. Olgu see lasteaialaps või pensionipõlve pidav vanainimene,“ võtab RMK Kabli looduskeskuse juhataja oma töö eesmärgi kokku.

„Hommikul tööle sõites mõtlen juba eelnevalt, mis eelmine päev pooleli jäi või mis tuleks kiiremas korras ära teha,“ kirjeldab Küllike oma tööpäeva algust. Looduskeskuse töö ja looduses tegutsemine, inimestega suhtlemine ja teadmine, et saad kellelegi kasulik olla on äärmiselt positiivne. Kuid nii nagu igas teises töös, on ka siin pingelisemaid päevi. Kiiremad päevad saabuvad koos kampaaniaprogrammidega, mil päevas on mitu erinevat programmi ja eri vanuses lastegruppi. „Vahel on grupis ka sõnakuulmatuid, tähelepanu vajavaid poisikratte. Sellistega kulub energia päris kiiresti, kuid programmi lõppedes lähme alati sõpradena laiali. Sageli küsivad nad lõpus päris asjalikke küsimusi ning lubavad järgmine kord jälle tulla,“ kirjeldab Küllike külastajaid. Looduskeskust külastavad vanemad inimesed on aga elukogenumad ja oskavad lisada omaltpoolt pikantseid juhtumeid loodusest ja loodusnähtustest.

Südamelähedane töö

Küllike ise on õppinud aiandust ja maastikukujundust. Lisaks läbinud erinevaid kursuseid, mis tihedalt loodusega seotud. Ameti valikul oli suur mõju nii elukeskkonnal kui lähedastel, kes on alati olnud metsaga seotud. „Võin öelda, et põlvnen metsameeste dünastiast, kus vanaisa, isa ja vend kõik on olnud ja on tänaseni metsa- ja jahimehed. Ja muidugi hobid, mis juba varases lapsepõlves välja lõid - taimedega tegelemine, puude-põõsaste tundmine, herbariseerimine, seente maailm ja looduskirjandus,“ selgitab ta.

RMK Kabli looduskeskusse sattus Küllike tööle 2000. aastal, kui oli vaja kujundada ja teostada Pärnu-Ikla puhkealal erinevaid loodusradasid. Teades ja tundes kohalikku loodust ning situatsiooni oli ta nõus abistama. Töö tulemusena valmisid Laiksaares Lammimetsa loodusõpperada ja Rae järve metsarada. Mõlemad on tänaseni hästi kasutatavad ja paljude lemmikpaigad. Edasi tegutses ta FIE-na viies läbi loodusretki ja loodusõppeprogramme kuni 2008. aasta 1. oktoobrini, mil temast sai RMK Kabli looduskeskuse juhataja. „See on töö, mis on südamelähedane ja mida ma armastan. Töö looduskeskuses ja sinasõprus loodusega, mis võiks veel paremat tahta!“ ütleb Küllike Sisask.