Tule puhkama: RMK Kiidjärve-Kooraste puhkeala 07.01

Põlvamaa põhjaosas asuva puhkeala märksõnad on Taevaskoda, Ahja jõgi ja sipelgapesad. Siit leiab väga erinevaid matkaradu jalgsi-, ratta-, jõe- või suusamatkadeks. Talvisel ajal pakub Kiidjärve-Kooraste puhkeala rohkelt avastamisrõõmu loodusmatkajatele ja suusahuvilistele.

Puhkeala magnetid:

 • Taevaskoja liivakivisein
 • Kuklaste kuningriik
 • Ahja jõgi
 • Arheloogilised ja loodusloolised huviväärsused
 • Valgesoo maastikukaitseala

Kiidjärve

Kiidjärve ala on erakordselt rikas mitmesuguste arheoloogiliste, aja- ja looduslooliste huviväärsuste poolest. Seetõttu ongi selle puhkeala kandvaks ideeks loodusharidusliku kallakuga huvimatkad. Puhkeala tõmbeobjektide ümber saab põimida elamuste-rohkeid loodusmatku, mille lähtepunktiks on Kiidjärve.
 • Valgesoo maastikukaitsealal saab teha 2 km pikkuse jalgsimatka ümber raba põhjatipu, sellest 1 km laudteed, mis läbib jõhvikaterikka soo. Kaitseala servale ehitatud 24 m kõrgune vaatetorn annab ülevaate kogu 350 ha suurusest soost.
 • Laari männi geenireservi-metsade 7 km pikkuse marsruudi saab läbida ka autoga. Vaatamisväärsed on esinduslikud männimetsad ning üksikpuudest parimad nn. plusspuud.
 • Kiidjärve kuklaste kuningriik asub 2 km lääne suunas, kus 20 ha suurusel metsaalal on 200 kuklaste pesa. Kõige kõrgem neist on 1,6 m. Kuklaste kuningriiki külastatakse koos retkejuhiga. Kuni 1,5 km pikkusel ringkäigul tutvutakse laanekuklaste eluoluga.
 • Külastada tasub ka enam kui 200 aastat tagasi rajatud Kiidjärve mõisa parki, kus asub ka külale nime andnud 14 ha suurune Kiidjärve järv.
 • Teabepunkti juures algav Roiupalu metsa suunduv virgestusrada kulgeb üle Kassimäe. Siin näeb puhkeala kõige kõrgemat mändi (41 m) ja imelise koorega kuuske (korgikuusk). Lõõgastav 1,5 km pikkune käik lõpeb Hatiku oja kaldal asuvas lõkkekohas.
 • Kobraste "näidispesa" ja ojatammid asuvad Hatiku ojalammil ca 3 km kaugusel Taevaskoja poole sõites. 3 m kõrguse pesakuhila juurde viib laudtee, mis lõpeb vaateplatvormiga. Imeteldav on kobraste poolt meisterdatud 200 m (!) pikkune veetõkketamm ojalammil.

Käik looduse pühakotta

Taevaskodadega rahvapargi väravasse - Saesaare parklasse - tuleb Kiidjärvelt sõita lõunasse Taevakoja suunas 4 km. Parklast jõeorgu astudes näeb esmalt jõetammi ja hüdroelektrijaama hoonet, mis valmisid 1952. aastal. Tekkis 6 km pikkune paisutatud jõeosa, mille 3 km pikkusel lõigul teeb suvel huvireise jõelaev Lonny.

Matk taevaskodade poole läbib 150 aastase ürgmetsa. Metsa vahelt väljudes jõuab lagendikule, millel nimeks Lustiplats. Üle jõesilla minnes jõutakse Väikesesse Taevaskotta.

Kaljuseina ja metsamüüriga piiratud jõekäär muruplatsiga, mida katab tükike taevalaotusest ongi see looduse pühakoda, millele rahvas on andnud nimeks taevaskoda.

Suure Taevaskoja liivakiviseina Devoni ajastust pärit liivakivi vanuseks on ligi 400 miljonit aastat. Väikesed avad liivakivis kuuluvad kaldapääsukestele, üks suurem ja varjatum on aga ürgoru kaunima linnu - jäälinnu pesakoopa avaus. Teisel kaldal viivad 130 trepiastet tragimad matkajad Suure Taevaskoja kukile, kus avaneb kaunis vaade ürgorule.

Tagasiteel viib kitsas rada üle Väikese Taevaskoja kalju, kus leidub kohtasid, mida kasutati Eesti kõige aegade menukama kultusfilmi "Viimne reliikvia" võtete tegemisel 1969. aastal. Huviline võib leida siit "Gabrieli männi" ja "Agnese lepa".

Liikumisradasid puhkealal:

 • orienteerumisspordihuvilistele on spetsiaalkaardid Kiidjärve, Taevaskoja, Valgesoo ja Voorepalu piirkondade kohta;
 • spetsiaalne suusarada (2,5 km ring) on Voorepalus üles-alla; rajaääres lastele mõeldud spetsiaalne „Kelgumägi”;
 • 8 km pikkune Lajavangu suusarada on siledam. Rajale saab Erastvere looduskeskuse lähedalt ja Kanepist.
 • jalgrattarada Kiidjärve - Valgesoo veski - Kiidjärve (20 km).
 • Kooraste rattarada - 24 km pikk ja asub Põlvamaal Kanepi vallas. Raja algus on RMK Erastvere looduskeskuses. Vaadeldav on vaheldusrikas maastik jõgede ja järvedega (Võhandu ja Sillaotsa jõed, 7 järve), mis asuvad Kooraste ürgorus. Rada kulgebmetsavahelistel kruusateedel. Retkeks on vajalik skeem-kaart.
 • kanuusõidud Ahja jõel soovi järgi valitud lõigul Aarnaoru sillast kuni Valgesoo veski sillani (ca 30 km);
 • sõudepaadisõidud Kiidjärvelt Saesaare jõepaisuni (6 km);
 • jalgsimatkarada Ahja jõe kallastel Kiidjärve -Valgesoo veski - Kiidjärve (20 km) ja vabalt valitud marsruutidel kogu puhkeala territooriumil. Siinsel seente- ja marjaderikkal alal valivad korjajad ise omale liikumisteed.
Ööbimiseks on võimalik kasutada Kooraste metsamaja, mis sobib hästi ka peredele (mahutab kuni 8 inimest). Aktiivseid puhkusevõimalusi puhkealal pakub ka RMK partner Matkajuht OÜ, täpsem teave www.matkajuht.ee.

Tule läbi ja küsi lisa RMK Kiidjärve looduskeskus-teabepunktist asukohaga Kiidjärve küla, Vastse-Kuuse vald, Põlvamaa. Telefon 676 7122, e-post kiidjarve.looduskeskus@rmk.ee.