Nõmme - Mustamäe MKA treppide rekonstrueerimistööd

Nõmme-Mustamäe MKA treppidele valmisid 2021. aastal rekonstrueerimisprojektid, mis nägid ette uute treppide ehituse. Ehitushanked viidi läbi ning lepingki sõlmiti, kuid kohaliku kogukonna tugeva vastuseisu tõttu tööd peatati (kogukond vaidlustas rekonstrueerimise projektis esitatud lahendi, pakkudes alternatiivina remonttööde tegemist). Veniva vaidluse tõttu lõpetasid Tellija ja Töövõtja kokkuleppel juba sõlmitud ehituslepingu.
Huvitatud osapoolte vaheliste arutelude tulemusel jõuti järeldusele, et antud rekonstrueerimisprojekti lahendusega ei ole võimalik edasi minna. Treppide seisukorra täpsemaks selgitamiseks viidi läbi uus ehitusaudit, mis pakkus välja 2 võimalust – treppide nõuetele vastavusse viimiseks täielik rekonstrueerimine väljapoole treppide senist pindala või olemasolevate treppide taastamine senises mahus senisel pindalal. Võttes arvesse treppide asukohta kaitsealal, mis ei võimalda treppide aluse pindala suurendamist, ajafaktorit ning kohaliku kogukonna seisukohta, otsustati koos kohaliku omavalitsusega, et treppide rekonstrueerimiseks valitakse auditi pakutust teine võimalus ehk olemasolevad trepid taastatakse senises mahus senisel pindalal. Ehitusauditi alusel on valminud tööprojektid ning peale avalikustamist alustatakse hanget tööde teostaja leidmiseks, et trepid EL projekti perioodi lõpuks rekonstrueeritud saaksid.

Ehitusauditi alusel koostati tööprojektid, millele ootasime ettepaneku vormil tagasisidet kuni 26.02.2023. Üliõpilaste tee 3 trepi projektile esitati 6 ettepanekut ja Sütiste tee 23 trepi projektile 11 ettepanekut. Laekunud tagasiside põhjal viidi sisse projektimuudatused ning uuendatud projektidega on võimalik tutvuda allpool.

Nõmme-Mustamäe treppide ehitustehniline audit

Treppide ehitustlik audit
Treppide ehituslik audit- surfikaadid
Hüppemäe trepi taastamine
Hüppetorni trepi ehitus
Sütiste trepi ehitus
Sütiste trepi taastamine

Sütiste tee 23 trepi rekonstrueerimistööde tööprojekt
Trepi lõige 1
Trepi lõige 2
Tiitelleht
Dokumentide nimekiri
Seletuskiri
Organiseerimise plaan
Trepi plaan
Plaanifragment
Spetsifikatsioonid

Üliõpilaste tee 3 trepi rekonstrueerimistööde tööprojekt
Trepi lõige 1
Trepi lõige 2
Tiitelleht
Dokumentide nimekiri
Seletuskiri
Organiseerimise plaan
Trepi plaan
Asendiplaan
Plaanifragment
Spetsifikatsioonid

Lisainfo:
Maarja Mirjam Rajasaar
mirjam.rajasaar@rmk.ee

Diana Roolaid
diana.roolaid@rmk.ee

Ettepanekute esitamine:
ettepanekud ja probleemid palume esitada kontaktisikutele kasutades allolevat vormi:
Ettepaneku esitamise vorm