RMK töötajate magistritööd

2009. aastal RMK töötajate poolt Estonian Business School’is kaitstud magistritööd

Marko Trave, Toomas Haas
RMK reformi mõju organisatsiooni tulemustele/Impact of reform of the State Forest Management Centre on results of organisation.
Juhendaja Mait Raava
Magistritöö kokkuvõte

2008. aastal RMK töötajate poolt Estonian Business School’is kaitstud magistritööd
   
Kadri-Aija Viik
Sotsiaalne vastutus kui muudatuste lähtekoht Riigimetsa Majandamise Keskuse näitel/ Social Responsibility as the Benchmark of Changes on the Example of State Forest Management Centre
Juhendaja Anu Virovere, konsultant Jaan Ennulo

Andres Sepp
Muudatuste juhtimine Riigimetsa Majandamise Keskuse näitel/ Change Management: the Example of the State Forest Management Centre
Juhendaja Ruth Alas
Magistritöö kokkuvõte

Küllike Kuusik, Risto Sepp
Muudatuste elluviimine RMKs/ Accomplishment of Change in RMK
Juhendaja Ruth Alas
Magistritöö kokkuvõte

Peeter Kask, Avo Jürissaar
Tööjaotuse ja struktuuri mõju allüksuse tulemuslikkusele RMK näitel/ The Effect of Work Division and Structure on the Perfomance of a Subunit: the Example of RMK
Juhendaja Ruth Alas
Magistritöö kokkuvõte

Tõnis Kask, Andrus Kevvai
Kasvava metsa kui bioloogilise vara väärtuse hindamine/ Evaluation the Standing Forest as a Biological Asset
Juhendaja Ants Kraus, konsultant Tiia Püss
Magistritöö kokkuvõte