RMK müügitulu 2007. a esimesel poolaastal oli 748,9 miljonit krooni 03.08

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) teenis 2007. a esimesel poolaastal 748,9 miljonit krooni, mis moodustab 53% selleks aastaks eelarvesse planeeritud tuludest ning on 131,9 miljonit krooni rohkem mullu samal ajal teenitust. Valdava osa tuludest teenis RMK  metsamaterjali müügist.

“Tulude suurenemine on tingitud metsamaterjali hinna tõusust,” ütles RMK finantsdirektor Jaanus Laas. “Kui möödunud aastal maksis metsamaterjali tihumeeter esimesel poolaastal keskmiselt 476 krooni, siis tänavu maksis see 594 krooni.” Metsamaterjali hinnatõusu peamiseks põhjuseks on saematerjali suurenenud nõudlusest tingitud hinnakasv Euroopa turul, mis võimaldab ka kohalikel saeveskitel toorme eest kõrgemat hinda pakkuda.

Riigieelarvesse tasus RMK metsatulu esimesel poolaastal 91,7 miljonit krooni, mis on tänavuseks plaanitust 57%.

Metsamaterjali müüdi 1,13 miljonit tihumeetrit 671,2 miljoni krooni eest, mis moodustab 60,4 % eeldatavast tänavusest metsamaterjalide müügitulust. 2006. a sama perioodi lõpuks oli metsamaterjali müüdud 1,16 miljonit tihumeetrit 553 miljoni krooni eest.
„Vaid viis nädalat väldanud külmaperiood takistas kõikide kavandatud raietööde läbiviimist, mistõttu nihkusid puidutarned klientidele osaliselt teise poolaastasse,” selgitas RMK metsamajanduse turundusjuht Ulvar Kaubi.

2007. aastal kavandab RMK investeerida kokku 170 miljonit krooni, millest suurima osa (41%) moodustavad investeeringud metsateede ja kuivendusobjektide uuendamisele. Metsade tuleohu vähendamiseks paigaldatakse lähiajal sädemepüüdjaga varustatud tuleasemed RMK enamkasutavatele lõkkekohtadele ning alustatakse tulevalvekaamerate paigaldamise pilootprojektiga Piirsalu-Vihterpalu piirkonnas.

RMK on Metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, tegeleb metsa ja puidu müügiga ning korraldab ulukihoolet. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel ning kujundab loodusteadlikkust. RMK majandada on 38% Eesti metsadest.


Lisainfo:

Jaanus Laas
RMK finantsdirektor
676 7572
jaanus.laas@rmk.ee