Riigimetsa puhkealasid kasutab üle poole Eesti elanikest 23.01

82% Eestimaa elanikest on teadlikud riigimetsas olevatest looduses liikumise võimalustest, 55% kasutab neid ja 95% peab loodud võimalusi väga oluliseks, selgus möödunud aasta novembris uuringukeskuse Faktum korraldatud uuringust.

"Riigimetsa looduses liikumise võimaluste kasutajaskond on suur ja teavituskampaaniate käigus üha kasvanud, mistõttu muutub olulisemaks kasutaja ning kasutuse seire," ütles RMK loodushoiu osakonna arendusjuht Jaak Jansen uuringu vajadust selgitades.

Uuringutulemuste järgi on RMK poolt loodud kümnel puhkealal viimase aasta jooksul käinud 543 000-609 000 inimest. Külastajad on sagedamini 15-34-aastased (64%) ja pigem kõrgemasse sissetulekugruppi (71-80% üle 3000 krooni pereliikme kohta kuus) kuuluvad inimesed.

Iga külastaja on käinud keskmiselt kahel erineval puhkealal, suurem osa külastustest langeb suvele. Aasta jooksul tehtud külastustest langeb suveperioodi umbes 67%, kevad- ja sügisperioodi kummassegi 13% ja talvele 7%.

"Kuna meie võimalustest on teadlikud üle 80% 15-74 aastastest Eesti elanikest ning arvestades inimeste aina suurenevat loodushuvi on selge, et riigimetsa külastustihedus ja erinevad kasutusviisid vaid kasvavad," ütles Jaak Jansen. "Sellega kaasneb oht, et kauneid maastikke kasutatakse üle, mistõttu on seire jätkamine ning toetavate uuringute korraldamine väga oluline. Seire põhjal saame teha õigeid arendus- ja hooldusotsuseid."

Riigimetsa rajatud puhkealade kasutatavus on väga erinev, kõige rohkem inimesi on käinud Tallinna ümbruse, Põhja-Eesti rannikuala ja Peipsi põhjaranniku puhkealadel. "Koormuse hajutamiseks on mõistlik külastajatele märku anda, et puhkealasid on üle Eesti. Tasub käia ka mujal, mitte vaid üldtuntud kohtades," lisas Jaak Jansen.

Puhkealade külastatavuse uuringu tellis RMK ning tegemist oli omnibussuuringuga, mille aluseks võeti Eesti elanikkonda kopeeriv valim, 969 15-74-aastast inimest.

Riigimetsa puhkealadel on RMK puhkajate jaoks ette valmistanud kokku 328 erinevat objekti, mille hulgas on 7 metsamaja, 12 metsaonni, kümneid telkimisalasid, lõkke- ja piknikukohti ning sadu kilomeetreid loodusliikumisradu.

Sel aastal investeerib RMK loodushoiu alasesse tegevusse 21,8 miljonit krooni. Sellest looduses liikumise võimalustest teavitamisse 3,1 miljonit krooni, loodusteadlikkuse edendamisesse 2,3 miljonit krooni, igaüheõiguse objektide rajamisse ning arendamisesse 4 miljonit krooni ja igaüheõiguse ning looduskaitse all olevate objektide hooldamisesse 12,4 miljonit krooni.

Riigimetsa majandaja RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid ning tegeleb metsa ja puidu müügiga. RMK loob igaüheõiguse teostamise võimalusi RMK puhkealadel ning arendab loodushariduslikku tegevust loodusmajades ja Sagadi looduskoolis.

Lisainfo:
Jaak Jansen
RMK loodushoiu osakonna arendusjuht
Telefon (0) 628 1567, 051 37 043
E-post jaak.jansen@rmk.ee
www.rmk.ee/metsapuhkus