RMK Loode regioon korraldab metsamajandamiskavade projektide tutvustamise 12.05

RMK Loode regioon tutvustab huvigruppidele ja isikutele tänavu valmivaid, projektistaatuses olevaid metsamajandamiskavasid, mille alusel sätestatakse olulisemad majandustegevused järgnevaks kümneks aastaks.

2002. aasta inventeerimisandmete põhjal valmivad käesoleval aastal täiemahulised metsamajandamiskavad RMK Anija ja Paunküla metskonnale.

Projekti tutvustav arutelu toimub neljapäeval, 29. mail kell 11.00 RMK Loode regiooni keskuse saalis Raplas (aadressil Viljandi mnt. 51). Metsakorralduse andmetega on eelnevalt võimalik tutvuda 21. - 23. mail RMK Anija ja Paunküla metskonna kontoris. Arutelul osalemiseks on vajalik eelregistreerimine tööpäeviti telefonidel (048) 90 584 ja 051 76914.

Riigimetsa majandaja RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid ning tegeleb metsa ja puidu müügiga. RMK loob igaüheõiguse teostamise võimalusi RMK puhkealadel ning arendab loodushariduslikku tegevust loodusmajades ja Sagadi looduskoolis.

Lisainfo:
Üllar Rosin
RMK Loode regiooni peametsaülema asetäitja
Telefon (048) 90 582, 051 42 146
E-post yllar.rosin@rmk.ee

 

Väliköök Padise vallas -
Eesti Parim Puitehitis 2011