RMK avab täna uute teadusuuringute taotlusvooru 15.01

Täna kuulutatakse välja Eesti metsade säästlikku majandamist käsitlevate rakendusuuringute projektikonkurss, mille teostamist toetab RMK 201- 2014. aastal kokku 766 940 euroga.

RMK juhatuse esimehe Aigar Kallase sõnul on rakendusuuringute rahastamise eesmärk koguda uusi teadmisi Eesti metsade jätkusuutlikuks arenguks ja kaitseks.  Tänavustest rakendusuuringutest loodetakse muuhulgas saada uut infot Eesti metsade vapilinnu – metsise – elupaikade taastamise võimalikkuse kohta. “Ootused on kõrged, kuna senised teadusprojektid on meile mitmeid olulisi ja samas ka praktiliselt elluviidavaid teadmisi andnud,” lisas Kallas.

Erinevate teadlaste, uurimisgruppide ja RMK esindajate poolt välja pakutud prioriteetsed uurimisteemad ja vormid projektitaotluste esitamiseks on kättesaadavad RMK kodulehel aadressil www.rmk.ee/meist/teadustegevus. Taotluste vastuvõtt avatakse täna, 15. jaanuaril ning taotluste esitamise tähtaeg on 1. märts 2013. Taotlused tuleb RMK teadusnõukogule esitada elektrooniliselt. Minimaalne projekti rahastamise maht on 6500 eurot. Projektitaotluste hindamisel on üheks olulisemaks kriteeriumiks projektitaotluse teaduslik tase ning projekti täitjate teaduslik kompetents.

RMK teadusnõukogu on 2008. aastal loodud teadlaste-erialaekspertide kogu, mis nõustab RMK juhatust säästliku metsmajandamisega seotud rakendusuuringute tellimisel ja hindamisel. Aastatel 2008-2011 eraldas RMK rakendusuuringute läbiviimiseks 4 miljonit krooni, selle raha eest teostati kolm rakendusuuringut. Perioodil 2011-2014 eraldab RMK rakendusuuringuteks 766 940 eurot. 2011. aastal valiti välja kolm uut projekti, mille rahastamiseks eraldati 301 911 eurot ja 2012. aastal kaks projekti rahastamise kogumahuga 199 750 eurot.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, tegeleb metsa ja puidu müügiga ning korraldab ulukihoolet. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel, viies Eesti rahvuspargis ning ligi 40 muul kaitsealal ja kujundab loodusteadlikkust. RMK majandada on 38% Eesti metsadest.


Lisainfo:
Kristjan Tõnisson
RMK looduskaitse peaspetsialist
Tel 676 7728, 5691 8728
E-post kristjan.tonisson@rmk.ee