RMK ja SA Eesti Terviserajad sõlmisid tervisespordi edendamiseks koostööleppe 02.12

Täna allkirjastatud koostööleppe kohaselt teevad RMK ja sihtasutus Eesti Terviserajad koostööd riigimetsas asuvate terviseradade korrastamisel ja väljaehitamisel. Riigimetsas paikneb üle Eesti 44 terviserada rohkem kui 300 kilomeetril.

RMK juhatuse esimehe Aigar Kallase sõnul on eestimaalastele tervislike vabaaja veetmise võimaluste pakkumine RMK üks prioriteete ning täna sõlmitud koostöölepe on aluseks riigimetsas tervisespordi paremaks korraldamiseks. "Lepingu kohaselt hakkab RMK riigimetsas asuvatel, ent mitte meie poolt rajatud terviseradadel üle Eesti teostama metsamajanduslikke töid, mis on vajalikud terviseradade ehitamiseks, laiendamiseks või korrastamiseks,” ütles Kallas ja lisas, et selleks, et leping ei jääks vaid paberile pandi juba paika ka omavaheline töökorraldus ning kontaktisikud iga raja osas, kes selgitavad vajalike tööde mahud ning võimalused.

SA Eesti Terviserajad värske juhataja Jaak Teppani sõnul on koostöölepet juba pikisilmi oodatud. „Eelkõige annab see terviseradade haldajaile kindluse ning ühtsed alused edasiseks tegutsemiseks radade hooldamisel ja arendamisel meie kõigi hea tervise tagamiseks,“ ütles Jaak Teppan.

SA Eesti Terviserajad koondab ühe kaubamärgi alla üle 80 terviseraja üle Eesti, mis paiknevad kokku ligi 800 kilomeetril ning mida haldavad erinevad omavalitsused, mittetulundusühingud ja eraõiguslikud isikud. Terviseradade võrgustiku on ellu kutsunud Eesti Energia, Merko Ehitus ja Swedbank, et tagada kõigile eestimaalastele aastaringne tasuta liikumisharrastuse võimalus looduses. Peaaegu pooled terviseradadest paiknevad kas osaliselt või tervenisti riigimaal.

Sihtasutuse eesmärk on toetada Eestimaa terviseradade väljaarendamist, kindlustada aastaringne ja tasuta liikumisharrastuse võimalus ja kättesaadavus kõigile huvilistele. Eesti terviseradade arendamisse on alates 2004. aastast kokku investeeritud üle 22 miljoni euro, kohalike omavalitsuste (7,7 miljonit eurot), Eesti riigi (5 miljonit eurot), Euroopa Liidu (6,5 miljonit eurot) ja sihtasutuse Eesti Terviserajad (3,2 miljonit eurot) vahendeid.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, viib läbi praktilisi looduskaitsetöid ja tegeleb metsa majandamise ja puidu müügiga. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel, viies Eesti rahvuspargis ning ligi 40 muul kaitsealal ja kujundab loodusteadlikkust. RMK hallatavate matka- ja loodusradade pikkus on ligi 2000 km. RMK majandab 38% Eesti metsadest.

Lisainfo:
Aigar Kallas
RMK juhatuse esimees
Tel 528 1299
e-post aigar.kallas@rmk.ee
www.rmk.ee

Jaak Teppan
SA Eesti Terviserajad juhataja
Tel 515 3557
e-post jaak@terviserajad.ee
www.terviserajad.ee