Nõukogu kinnitas RMK 2009. aasta majandustulemused  09.04

Täna kogunenud RMK nõukogu kinnitas ettevõtte 2009. aasta majandusaasta aruande, mille kohaselt ulatus RMK müügitulu 1,251 miljardi ning kasum 148,9 miljoni kroonini.

“Puiduturu madalseisu tõttu RMK eelmise aasta käive langes, kasumit õnnestus aga kulude juhtimise tulemusel varasema aastaga võrreldes kasvatada,” kommenteeris tulemusi RMK juhatuse esimees Aigar Kallas. 2008. aastal oli RMK müügitulu 1,669 miljardit ning kasum 110,7 miljonit krooni, aastaga langes käive seega 25% ning kasum kasvas 35%.

2009. aasta eest kandis RMK riigieelarvesse omanikutulu 537,2 miljonit krooni ning sellelt tasuti tulumaksu 142,8 miljonit krooni. Maamaksu tasus RMK mullu 55,4 miljonit krooni.

Valdava osa eelmise aasta 1,251 miljardi krooni suurusest müügitulust teenis RMK puidu müügist (955 miljonit krooni). Puitu müüdi 2,36 miljonit kuupmeetrit keskmise hinnaga 514 kr/km3.  Palgid moodustasid müügimahust 46%, paberipuit 40% ja küttepuit 11%. Uue tootegrupina lisandus raidmetest ja võsast toodetud hakkpuit, mille osakaal kogumüügist oli 3%. 2008. aastal müüs RMK metsamaterjali 2,1 miljonit kuupmeetrit ja keskmine hind ulatus 770 kr/m3.

2010. aasta müügituluks prognoosib RMK 1,7 miljardit ning kasumiks 210 miljonit krooni.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, tegeleb metsa ja puidu müügiga ning korraldab ulukihoolet. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel, viies Eesti rahvuspargis ning ligi 40 muul kaitsealal ja kujundab loodusteadlikkust. RMK majandada on 38% Eesti metsadest.

Lisainfo:

Mati Polli
RMK nõukogu esimees
Tel 504 6577
E-post mati@sylvester.ee

Aigar Kallas
RMK juhatuse esimees
Tel 676 7299, 528 1299
E-post aigar.kallas@rmk.ee