Riigimetsas algas kevadine raierahu ja metsaistutushooaeg 18.04

Juba kuuendat aastat järjest algas riigimetsas lindude pesitsusajal kestev kevadsuvine raierahu. Käima läks ka metsauuendushooaeg, mille jooksul istutab RMK metsa enam kui 11 miljonit noort puud.

Raierahu ajalised piirid pannakse paika ilmastikust sõltuvalt, raierahu kestab 15. juunini. “Kuna tänavune kevad oli väga varajane, uurisime teadlastelt, kas raierahu algust oleks seekord vaja varasemaks tõsta, kuid leiti, et rändlindude parim pesitsusaeg algab ikkagi tavapärasel ajal,” ütles RMK juhatuse liige Tiit Timberg.

RMK töötajad tegelevad raierahu perioodil metsaistutuse, noorendike hooldamise, metsasihtide puhastamise ja elektriliinide kaitsetsoonide hooldustöödega. Tänavu istutatakse riigimetsas uut metsa 4102 hektaril. Täpsemalt pannakse mulda 11,2 miljonit istikut: kuuski 6,3 miljonit, mände 3,9 ja kaski 0,9 miljonit istikut. Väiksemal määral istutatakse ka sangleppi ja tammesid. Lisaks tehakse metsakülvi 730 hektaril ja looduslikule uuendamisele kaasaaitamist 117 hektaril. Metsa uuendamise põhimõtteks riigimetsas on see, et kõigil raiutud lankidel pannakse kasvama uus mets.

Raierahu kehtestamisel on lähtutud säästliku metsamajandamise põhimõtetest ja RMK kevadsuviste raiete strateegiast. See suunab RMK tegevust selliselt, et senisest enam oleks tagatud linnustiku, loomastiku ja metsamuldade kaitse ning väheneks seenhaiguste levik.

Raierahu ajal on raietegevus riigimetsades keelatud, jätkub metsamaterjali kokku- ja väljavedu. Keeld kehtib ka juriidilistele ja füüsilistele isikutele, kes on riigimetsas raieõiguse ostnud. Erand tehakse üksnes kahjustatud metsale, et ära hoida haiguste levikut ning raadatavale metsamaale, mille kasutusotstarve pärast raiet muutub.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. Lisaks loob RMK metsapuhkuse veetmise võimalusi Eesti riigimetsas ja kujundab loodusteadlikkust. RMK majandab 38% Eesti metsadest.

Lisainfo:
Tiit Timberg
RMK juhatuse liige
Telefon 504 5761
e-post tiit.timberg@rmk.ee
www.rmk.ee