RMK pakub oma töötajatele vajadusel ümberõpet 14.03

12. märtsil allkirjastasid Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) ja Luua Metsanduskool koostöölepingu RMK töötajate ümberõppe korraldamiseks.

2008. aastal on RMK tellimusel Luua Metsanduskoolis kavas läbi viia kursused forvarderi- ja harvesterioperaatoritele, metsuritele ning ettevõtjaiks hakkajaile.

„Esimesed kursused on suunatud eelkõige RMK tänastele haldustöötajatele, kes soovivad edaspidi metsas töölistena jätkata või ettevõtjatena meile teenuse pakkumist korraldama hakata,“ selgitas RMK juhatuse esimees Aigar Kallas. “Luual on väljaõppeks olemas parim kogemus õppejõudude näol ning ka kaasaegne tehniline baas.”

2008. aastaks on RMK eelarves umber- ja täiendõppeks planeerinud kokku 5 miljonit krooni. “Kui suure osa sellest moodustab Luua Metsanduskoolis läbiviidavad kursused, selgub huvi realiseerumisel, “ täpsustas Kallas.

„Meie koostöö RMK-ga on olnud pikaajaline, seda just täiskasvanute koolituse vallas. Sellest on tekkinud usaldus, mille kinnituseks on Luua Metsanduskooli kaasamine RMK ümberkorraldustesse läbi töötajate ümberõppe korraldamise,“ ütles Luua Metsanduskooli direktor Haana Zuba. Tema kinnitusel ei ole varem ükski metsandusettevõte nii mastaapset kutsehariduse ümberõppe lepet sõlminud.

25. jaanuaril RMK nõukogu poolt heaks kiidetud struktuurimuudatuste tulemusel ei vähene töökohtade arv RMKs, küll aga toimub ümberkorraldus nende sisus. Oluliselt väheneb metsamajandusega seotud halduspersonali arv ning suureneb oskustööliste osakaal. Muudatused puudutavad ligikaudu 250 metsamajanduse valdkonna haldustöötajat.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, tegeleb metsa ja puidu müügiga ning korraldab ulukihoolet. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel ning kujundab loodusteadlikkust. RMK majandada on 38% Eesti metsadest.


Lisainfo:

Aigar Kallas
RMK juhatuse esimees
aigar.kallas@rmk.ee
gsm 528 1299

Haana Zuba
Luua Metsanduskooli direktor
haana@luua.edu.ee
gsm 511 5399