Elistvere loomapark läheb RMK hoole alla 04.04

Eesti Metsaseltsi juhatus võttis täna, 4. aprillil Tartus toimunud koosolekul vastu Riigimetsa Majandamise Keskusele (RMK) pakkumise, mille kohaselt läheb Elistvere loomapargi majandamine edaspidi RMK hoole alla.

Elistvere loomapargi haldamisõiguse üleandmisega samaaegselt edastas Eesti Metsaseltsi juhatus RMK-le Tabivere valla volikogu ettepaneku sõlmida kolmepoolne koostööleping loomapargi edasiseks arendamiseks.

Pargi haldusõiguse ülemineku üksikasjad lepitakse kokku järgnevate kuude käigus ning üleminek plaanitakse lõpule viia hiljemalt 1. juuliks. RMK võtab seni projektipõhiselt rahastatud Elistvere loomapargi majandamisel arvesse sel aastal valminud arengukava, mis määrab pargi arengu põhisuunad aastani 2013. Loomapargi töötajad eesootava muudatuse tõttu muret tundma ei pea, sest Eesti Metsaseltsi poolseks tingimuseks Elistvere loomapargi üleandmisel RMK-le oli, et kõik töötajad saaksid oma ametis jätkata.

RMK on huvitatud Elistvere loomapargi majandamisest ja arendamisest, sest see võimaldab mitmekesistada pakutava loodushariduse võimalusi.

Lisainfo:

Marek Mühlberg
MTÜ Eesti Metsaselts kommunikatsioonijuht
514 0382
marek@metsaselts.ee


Aigar Kallas
RMK juhatuse esimees
676 7299, 528 1299
aigar.kallas@rmk.ee
www.rmk.ee