RMK müügipakkumisele laekus viis sooviavaldust puidukeemiatehast plaanivatelt ettevõtetelt 09.05

RMK kutsus metsamaterjali müügiteatega läbirääkimistele ettevõtjaid, kes kavandavad Eestis rajada puidu keemilise või mikrobioloogilise väärindamisega tegelevat uut tootmisüksust ja kellega saaks sõlmida puidu müügiks kestvuslepingu puidutarneteks alates 2028. aastast. Tähtajaks laekus sooviavaldus viielt ettevõttelt.

Sooviavalduse esitasid VKG Fiber OÜ, Biojet AS, “Horizon” Tselluloosi ja Paberi AS, Apalta Tehnoloogia OÜ (Fibenol) ja Power2X Participations B.V.

RMK juhatuse esimees Mikk Marran sõnas, et tänane päev on kindlasti oluline verstapost Eesti metsandusele ja puidutööstusele.

„Kui seni oleme meediast kuulnud erinevaid ideid puidu keemiliseks väärindamiseks, siis nüüd teame, et koguni viie ettevõtte plaan selles osas on tõsine ja nad tõesti kaaluvad ja soovivad Eestisse tootmist rajada. Seda kinnitab nende sooviavaldus pretendeerida riigimetsast varutud vähemväärtuslikule puidule ning RMK-l on mõistagi selle üle hea meel,“ kommenteeris Marran.

RMK täidab puidukeemiatehase rajamiseks tingimuste loomisega riigi kui omaniku ootust väärindada puitu maksimaalselt Eestis kohapeal. RMK on arengukavas lubanud toetada Eesti metsa- ja puidutööstuse innovatsiooni ning RMK puiduturustusstrateegia näeb ette toetada investeeringuid puidu keskkonnasõbraliku töötlemise arendamisse.

RMK-l on turuosalistele pakkuda Eestis keemiliseks väärindamiseks ca 0,7 miljonit tihumeetrit vähemväärtuslikku puitu, eeskätt paberipuitu, mis seni on liikunud riigist välja. Alates 2024. aastast müüb RMK puitu kestvuslepingute alusel vaid Eestis koha peal tegutsevatele puidutöötlejatele. Vahendajad enam kestvuslepinguga puitu osta ei saa.

Esitatud sooviavaldusi kestvuslepingu sõlmimiseks asub nüüd hindama ja läbirääkimiste protsessi vedama laiapõhjaline hindamiskomisjon, kuhu on kaasatud parim kompetents. RMK moodustatud hindamiskomisjoni kuuluvad liikmed kliimaministeeriumist, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist, ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutusest, Tallinna Tehnikaülikoolist, Tartu Ülikoolist, Eesti Maaülikoolist ja RMK-st.

Neljapäevasel koosolekul valisid hindamiskomisjoni liikmed esimeheks Indrek Kaingi, kes on MKMi äriarenduse valdkonnajuht.

„Komisjon alustab nüüd sooviavaldustega tutvumist ja käivitab kvalifitseerimise protsessi ja sellega kaasnevad tegevused. Hindame, kas ettevõtjate esitatud dokumentatsioon vastab nõuetele ja nende tootmisüksuse rajamise plaan on n-ö tõsiseltvõetav,“ märkis Kaing.

Sooviavaldusega koos pidid ettevõtjad kõige olulisema komponendina esitama äriplaani. Sooviavalduste vastavuse kontrolli käigus on ettevõtjatel võimalik nõuetele mittevastavuse korral veel parandusi teha ja sooviavaldust täiendada. „Seejärel, umbes paari nädala jooksul selgub, kas kõigi sooviavalduse esitanud ettevõtetega saab alustada läbirääkimiste protsessi,“ lisas hindamiskomisjoni juht.