RMK juhatuses alustab kesksete teenuste juhatuse liikmena Agne Aija 27.05

Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu nimetas riigi tulundusasutuse neljandaks juhatuse liikmeks Agne Aija, kelle vastutusvaldkonnaks on kesksed teenused.

Nõukogu otsus sündis RMK juhatuse esimehe Mikk Marran ettepanekul. Seni RMK-s tugiteenuseid juhtinud Agne Aija ametiaeg juhatuse liikmena algas 22. mail ja kestab 2027. aasta oktoobri lõpuni.

RMK nõukogu esimehe Kadri Landi sõnul on kesksed teenused RMK-s asutuse pikaajalisele edule kaasaaitav ja strateegiliselt oluline valdkond, kus lasub vastutus digitaalse transformatsiooni, finantside juhtimise, maakasutuse ja muude organisatsiooni  kesksete  teenuste eest.  

"Nende valdkondade juhatuse tasemele toomine näitab, et organisatsiooni kesksed teenused on RMK arengu seisukohast sama olulised kui metsade majandamise, looduskaitse ja külastuskorralduse valdkonnad," märkis Land.

Mikk Marrani sõnul muutuvad juhatuse taseme otsused organisatsiooni vaates laiapindsemaks. "Uues, juhatuse liikme rollis vastutab Aija infotehnoloogia, finantsjuhtimise, maakasutuse ja kinnisvara, kvaliteedijuhtimise- ja teabehalduse, õigus- ja hangete ning personaliteenuste eest."

Marran lisas, et Agne Aija on tugiteenuste valdkonda arendades ja juhtides tõestanud end süsteemse ja visiooni omava juhina.

Alates 2022 aasta lõpust RMK tugiteenuseid juhtinud Agne Aija sõnul võimaldab juhatuse liikme amet panustada RMK arengusse laiemalt. "Kesksed teenused mängivad olulist rolli asutuse pikaajalises arengus. Soovin, et RMK käiks muutustega kaasas ning püsiks organisatsioonina, mis on eeskujuks teistele asutustele ja metsa- ja puidutööstuse sektori ettevõtetele," lisas Aija.

RMK neljaliikmelise juhatuse esimees on Mikk Marran. Looduskasutuse valdkonna eest vastutab juhatuse liige Kristjan Tõnisson. Metsamajandamise valdkonna eest vastutab juhatuse liige Erko Soolmann ning kesksete teenuste eest Agne Aija.

Agne Aija. Foto: Jarek Jõepera