Kommentaar Haeska vaatetorni teemal 27.10

RMK on sunnitud lõpetama Matsalu rahvuspargis asuva Haeska vaatetorni hooldamise, torniga seotud külastuskorralduslikud tegevused võtab üle maa omanik Ants Ale. Allpool otsuse tagamaid selgitav RMK kommentaar.
Haeska vaatetorn asub eramaal. Seni oli RMK-l maa omaniku Ants Alega sõlmitud leping, mille kohaselt andis maaomanik RMK-le nõusoleku maad tasuta kasutada ja RMK hoolitses külastuskorralduse eest (sildid, prügivedu, torni hooldus). Kui senine leping lõppes, oli RMK huvitatud pikemaajalisest lepingust, sest objekt vajab lähiajal lisaks tavalistele külastuskorralduslikele töödele ka suuremaid investeeringuid. Paraku ei soovinud maaomanik seada riigi kasuks hoonestusõigust ega sõlmida muud pikaajalist maakasutuslepingut, mille kohaselt oleks RMK saanud maad tasuta kasutada. Ja nii ei ole RMK-l õiguslikku alust jätkata selle objekti hooldamist ja kasutamise korraldamist.

Maa omanik Ants Ale on kinnitanud, et vaba juurdepääs torni jätkub ning torni edaspidise kasutamise eest vastutab tema. Seega keegi torni lammutama ei hakka.

RMK viib torni juurest ära kaks RMK infotahvlit ja viidad – asjad, millel on eksponeeritud RMK logo, millest mõni oli ka amortiseerunud ning mille esitlemist linnuvaatlustornis me õigeks pidada ei saa. Samuti eemaldame vaatetorni info oma kodulehelt, sest me ei vastuta enam selle heakorra eest.

Hea tahte märgina oleme kokkuleppel Ants Alega alles jätnud infotahvli Haeska vaatetorni all, sest sealt saab RMK logo eemaldada; samuti jäävad talle infotahvlite alusstendid, lauad ja pingid ning mõistagi jääb paika laudtee ning käimla.

RMK-l on kahju, et maaomanikuga ei õnnestunud sõlmida kokkulepet, mille kohaselt oleks RMK ka edaspidi hoolitsenud külastuskorralduse eest Haeska vaatetorni juures, aga kuna Ants Ale on lubanud vaatetorni jätkuvalt avatuna hoida, on linnuvaatlejad sinna endiselt teretulnud.