RMK METSAKORRALDUSOSAKOND VÕTAB KONKURSI KORRAS TÖÖLE METSAKORRALDAJA

Tööpiirkonnaks on Viljandimaa Karksi piirkond.

Metsakorraldaja peamised tööülesanded on:

  • metsaeraldiste takseerkirjelduste koostamine ja uuendamine eraldiseviisilise inventuuri teel;
  • metsaeraldiste ja kvartalite ruumikuju loomine ja uuendamine;
  • metsakorralduse numbri- ja ruumiandmete haldamine ja aktuaalsuse tagamine metsa infosüsteemis.

Parimal kandidaadil on:

  • tunnistus metsakorraldaja eksami ja katsetöö läbimise kohta vastavalt Metsaseaduse § 12- le;
  • geoinfosüsteemi kasutamise kogemus;
  • head eeldused iseseisvaks tööks metsas;
  • hea orienteerumisvõime;
  • B-kategooria juhiload.

Omalt poolt pakume:

  • oskustele ja töötulemustele vastavat töötasu

Kandideerimiseks saada palun elulookirjeldus koos motivatsioonikirjaga e-posti aadressile ylle.pallo@rmk.ee.

Lisainfo Viljandimaa Karksi piirkonna töökoha osas telefonil 51973361 või e-posti aadressil tauno.piho@rmk.ee .