Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) annab valikpakkumise korras tasu eest kasutamiseks RMK valduses olevaid poollooduslikke kooslusi sisaldavaid kinnisasju

Kasutamiseks andmise lisatingimuseks on kasutaja poolne tegevus bioloogilise mitmekesisuse säilitamisel.

Kasutusse antakse järgmised maatükid:

1) Harju maakonnas Kuusalu vallas Kasispea külas 5,16 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Loksa metskond 35 (katastritunnus 42301:003:0310, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV5595) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase karjatamise abil. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud kalendriaasta 1. oktoobriks

2) Harju maakonnas Kuusalu vallas Kasispea külas 20 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Loksa metskond 396 (katastritunnus 35301:001:0755, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV78719) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

3) Harju maakonnas Kuusalu vallas Kolga alevikus 2,77 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Kolga metskond 190 (katastritunnus 35301:001:0512, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV70515) kohustusega hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

4) Harju maakonnas Kuusalu vallas Kolgu külas 0,46 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Aegviidu metskond 108 (katastritunnus 35206:002:0296, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV52935) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

5) Harju maakonnas Kuusalu vallas Liiapeksi külas 8,82 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Põhja-Kõrvemaa looduskaitseala 3 (katastritunnus 35206:001:0024, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV9504) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

6) Harju maakonnas Kuusalu vallas Pala külas 0,09 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Aegviidu metskond 116 (katastritunnus 35206:002:0293, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV52924) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

7) Harju maakonnas Kuusalu vallas Pala külas 0,31 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Aegviidu metskond 41 (katastritunnus 35206:002:0266, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV5265) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

8) Harju maakonnas Kuusalu vallas Pala külas 7,12 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Ohepalu looduskaitseala 3 (katastritunnus 35206:002:0302, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV52941) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

9) Harju maakonnas Kuusalu vallas Soorinna külas 1 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Kolga metskond 91 (katastritunnus 35203:001:0160, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV7701) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase karjatamise abil. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud kalendriaasta 1. oktoobriks.

10) Harju maakonnas Kuusalu vallas Soorinna külas 7,91 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Loksa metskond 147 (katastritunnus 35203:001:0541, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV46138) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks. Maatükil on 7,91 ha suurune RMK raiekohustusega ala. Rentnikul on maatüki taastamine lubatud peale RMK poolse raiekohustuse täitmist.

11) Harju maakonnas Kuusalu vallas Tsitre külas 0,88 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Loksa metskond 68 (katastritunnus 35203:001:0266, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV9909) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud kalendriaasta 1. oktoobriks.

12) Harju maakonnas Kuusalu vallas Turbuneeme külas 2,86 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Loksa metskond 33 (katastritunnus 42301:003:0290, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV559) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase karjatamise abil. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud kalendriaasta 1. oktoobriks

13) Harju maakonnas Kuusalu vallas Vihasoo külas 8,67 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Loksa metskond 401 (katastritunnus 35301:001:0755, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV78721) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

14) Harju maakonnas Kuusalu vallas Viinistu külas 2,15 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Loksa metskond 30 (katastritunnus 42301:003:0260, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV5590) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

15) Harju maakonnas Lääne-Harju vallas Keila-Joa alevikus 0,61 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Türisalu-Risti rohumaa 4 (katastritunnus 29501:007:3450, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV63071) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

16) Harju maakonnas Lääne-Harju vallas Keila-Joa alevikus 0,66 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Keila metskond 151 (katastritunnus 29501:007:1829, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV50481) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

17) Hiiu maakonnas Hiiumaa vallas Aruküla külas 9,74 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Kärdla metskond 186 (katastritunnus 63902:001:0726, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV52951) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

18) Hiiu maakonnas Hiiumaa vallas Kassari külas 0,4 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Kassari maastikukaitseala 33 (katastritunnus 36801:001:0696, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV62456) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

19) Hiiu maakonnas Hiiumaa vallas Kassari külas 0,44 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Kassari maastikukaitseala 49 (katastritunnus 36801:001:0845, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV70503) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks. Maatükil on 0,34 ha suurune RMK raiekohustusega ala. Rentnikul on maatüki taastamine lubatud peale RMK poolse raiekohustuse täitmist.

20) Hiiu maakonnas Hiiumaa vallas Kerema külas 1,55 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Kärdla metskond 198 (katastritunnus 63902:001:0714, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV52960) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase karjatamise abil. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud kalendriaasta 1. oktoobriks.

21) Hiiu maakonnas Hiiumaa vallas Kurisu külas 1,08 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Ula (katastritunnus 39201:004:0427, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV39032) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

22) Hiiu maakonnas Hiiumaa vallas Kõrgessaare alevikus 9,93 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Putkaste metskond 169 (katastritunnus 39201:004:1029, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV53847) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

23) Hiiu maakonnas Hiiumaa vallas Orjaku külas 2,2 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Kassari maastikukaitseala 46 (katastritunnus 36801:001:0727, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV64895) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

24) Hiiu maakonnas Hiiumaa vallas Reigi külas 6,56 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Kärdla metskond 221 (katastritunnus 20401:001:0019, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV58995) kohustusega hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

25) Hiiu maakonnas Hiiumaa vallas Sarve külas 1,16 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Sarve maastikukaitseala 3 (katastritunnus 63901:001:1243, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV66207) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

26) Hiiu maakonnas Hiiumaa vallas Valipe külas 35,65 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Kärdla metskond 168 (katastritunnus 63902:001:0743, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV54173) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

27) Hiiu maakonnas Hiiumaa vallas Vanamõisa külas 0,37 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Putkaste metskond 230 (katastritunnus 17501:001:0219, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV65062) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

28) Ida-Viru maakonnas Alutaguse vallas Oonurme külas 2,74 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Iisaku metskond 168 - 1 (katastritunnus 81501:001:0113, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV59722) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

29) Ida-Viru maakonnas Alutaguse vallas Oonurme külas 2,26 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Iisaku metskond 168 - 2 (katastritunnus 81501:001:0113, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV59722) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

30) Ida-Viru maakonnas Alutaguse vallas Oonurme külas 2,25 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Iisaku metskond 168 - 3 (katastritunnus 81501:001:0113, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV59722) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

31) Ida-Viru maakonnas Alutaguse vallas Oonurme külas 2,14 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Iisaku metskond 168 - 4 (katastritunnus 81501:001:0113, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV59722) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

32) Ida-Viru maakonnas Alutaguse vallas Oonurme külas 1,27 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Iisaku metskond 168 - 5 (katastritunnus 81501:001:0113, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV59722) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

33) Ida-Viru maakonnas Alutaguse vallas Oonurme külas 1,85 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Iisaku metskond 168 - 6 (katastritunnus 81501:001:0113, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV59722) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.  

34) Ida-Viru maakonnas Narva-Jõesuu linnas Pimestiku külas 1,67 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Narva metskond 2 (katastritunnus 85101:001:0430, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV4550) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

35) Jõgeva maakonnas Põltsamaa vallas Jüriküla külas 7,27 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Alam-Pedja looduskaitseala 60 (katastritunnus 61101:001:0169, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV58133) kohustusega hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

36) Jõgeva maakonnas Põltsamaa vallas Jüriküla külas 6,65 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Alam-Pedja looduskaitseala 78 (katastritunnus 61102:002:0303, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV45399) kohustusega hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

37) Jõgeva maakonnas Põltsamaa vallas Jüriküla külas 6,86 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Alam-Pedja looduskaitseala 82 (katastritunnus 61102:004:0006, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV45401) kohustusega hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

38) Jõgeva maakonnas Põltsamaa vallas Jüriküla külas 15,62 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Kursi metskond 10 (katastritunnus 61102:004:0012, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV8852) kohustusega hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

39) Järva maakonnas Järva vallas Mägede külas 0,58 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Rava metskond 1 (katastritunnus 12901:001:0460, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV5448) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud kalendriaasta 1. oktoobriks.

40) Lääne maakonnas Haapsalu vallas Haeska külas 0,59 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Lõuna-Utirahu (katastritunnus 67405:004:0065, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV10285) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

41) Lääne maakonnas Haapsalu vallas Haeska külas 0,7 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Põhja-Utirahu (katastritunnus 67405:004:0064, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV10284) kohustusega hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

42) Lääne maakonnas Lääne-Nigula vallas Hara / Harga külas 0,25 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Holmisauna (katastritunnus 52001:003:0141, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV65632) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 01. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

43) Lääne maakonnas Lääne-Nigula vallas Kalju külas 7,74 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Kullamaa metskond 10 (katastritunnus 34202:001:0305, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV5647) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

44) Lääne maakonnas Lääne-Nigula vallas Osmussaare külas 18,05 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Osmussaare maastikukaitseala 3 (katastritunnus 52001:001:1083, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV46773) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

45) Lääne maakonnas Lääne-Nigula vallas Rannajõe külas 1,21 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Kullamaa metskond 125 (katastritunnus 45202:001:0061, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV9262) kohustusega hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

46) Lääne maakonnas Lääne-Nigula vallas Tuka külas 1,86 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Kullamaa metskond 127 (katastritunnus 45202:001:0087, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV10502) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud kalendriaasta 1. oktoobriks.

47) Lääne maakonnas Lääne-Nigula vallas Tuka külas 4,76 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Matsalu rahvuspark 102 (katastritunnus 45202:001:0094, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV10303) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

48) Lääne maakonnas Lääne-Nigula vallas Tuka külas 2,04 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Matsalu rahvuspark 108 (katastritunnus 45202:001:0185, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV21170) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud kalendriaasta 1. oktoobriks.

49) Lääne maakonnas Lääne-Nigula vallas Ubasalu külas 1,07 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Kullamaa metskond 177 (katastritunnus 34201:001:0266, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV44751) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud kalendriaasta 1. oktoobriks.

50) Lääne maakonnas Lääne-Nigula vallas Ubasalu külas 4,44 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Kullamaa metskond 218 (katastritunnus 34201:001:0276, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV49799) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks. Maatükil on 2,24 ha suurune RMK raiekohustusega ala. Rentnikul on maatüki taastamine lubatud peale RMK poolse raiekohustuse täitmist.

51) Lääne maakonnas Lääne-Nigula vallas Ubasalu külas 2,32 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Kullamaa metskond 231 (katastritunnus 34201:001:0289, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV49788) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud kalendriaasta 1. oktoobriks.

52) Lääne maakonnas Vormsi vallas Borrby külas 2,06 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Vormsi maastikukaitseala 10 (katastritunnus 90701:001:0386, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV24807) kohustusega hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

53) Lääne maakonnas Vormsi vallas Borrby külas 1,1 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Vormsi maastikukaitseala 11 (katastritunnus 90701:001:0387, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV24808) kohustusega hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

54) Lääne maakonnas Vormsi vallas Borrby külas 4,7 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Vormsi metskond 32 (katastritunnus 90701:001:0385, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV24806) kohustusega hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

55) Lääne maakonnas Vormsi vallas Borrby külas 0,94 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Vormsi metskond 58 (katastritunnus 90701:001:0519, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV56409) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

56) Lääne maakonnas Vormsi vallas Diby külas 6,8 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Vormsi maastikukaitseala 21 (katastritunnus 90701:003:0297, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV24794) kohustusega hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

57) Lääne maakonnas Vormsi vallas Diby külas 4,2 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Vormsi maastikukaitseala 22 (katastritunnus 90701:003:0298, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV24795) kohustusega hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

58) Lääne maakonnas Vormsi vallas Diby külas 0,5 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Vormsi maastikukaitseala 23 (katastritunnus 90701:003:0303, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV24799) kohustusega hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

59) Lääne maakonnas Vormsi vallas Diby külas 1,2 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Vormsi metskond 35 (katastritunnus 90701:003:0299, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV24796) kohustusega hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

60) Lääne maakonnas Vormsi vallas Hosby külas 0,73 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Back-Erjasa (katastritunnus 90701:003:1203, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV62952) kohustusega hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

61) Lääne maakonnas Vormsi vallas Kersleti külas 1,25 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Vormsi maastikukaitseala 8 (katastritunnus 90701:001:0379, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV24803) kohustusega hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

62) Lääne maakonnas Vormsi vallas Rumpo külas 0,84 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Vormsi maastikukaitseala 29 (katastritunnus 90701:001:0499, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV56235) kohustusega hooldada maatükki iga-aastase karjatamise abil. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud kalendriaasta 1. oktoobriks.

63) Lääne maakonnas Vormsi vallas Rumpo külas 12,29 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Vormsi metskond 34 (katastritunnus 90701:002:0223, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV21370) kohustusega hooldada maatükki iga-aastase karjatamise abil. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud kalendriaasta 1. oktoobriks.

64) Lääne maakonnas Vormsi vallas Söderby külas 0,58 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Vormsi maastikukaitseala 27 - 2 (katastritunnus 90701:001:0498, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV56234) kohustusega hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

65) Lääne-Viru maakonnas Haljala vallas Joandu külas 1,01 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Sagadi metskond 12 (katastritunnus 88701:001:1150, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV5010) kohustusega hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud kalendriaasta 1. oktoobriks

66) Lääne-Viru maakonnas Haljala vallas Karula külas 1,46 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Sagadi metskond 100 (katastritunnus 88702:002:0236, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV47664) kohustusega hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

67) Lääne-Viru maakonnas Haljala vallas Karula külas 0,9 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Sagadi metskond 204 (katastritunnus 88701:001:0429, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV59568) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

68) Lääne-Viru maakonnas Haljala vallas Koljaku külas 1,25 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Sagadi metskond 101 (katastritunnus 88701:002:0216, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV49659) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 01. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

69) Lääne-Viru maakonnas Haljala vallas Koljaku külas 0,86 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Sagadi metskond 102 (katastritunnus 88701:002:0217, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV49657) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 01. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

70) Lääne-Viru maakonnas Haljala vallas Koljaku külas 0,07 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Sagadi metskond 149 (katastritunnus 88701:001:0490, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV60146) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 01. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

71) Lääne-Viru maakonnas Haljala vallas Metsanurga külas 0,02 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Sagadi metskond 31 (katastritunnus 88701:002:0830, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV5034) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 01. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

73) Lääne-Viru maakonnas Haljala vallas Tõugu külas 1,85 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Oja (katastritunnus 88701:001:0230, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV39031) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 01. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

74) Lääne-Viru maakonnas Haljala vallas Tõugu külas 0,91 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Sagadi metskond 180 (katastritunnus 88701:001:0364, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV59534) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

75) Lääne-Viru maakonnas Haljala vallas Uusküla külas 0,64 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Sagadi metskond 126 - 1 (katastritunnus 88701:001:0257, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV47592) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

76) Lääne-Viru maakonnas Haljala vallas Uusküla külas 3,98 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Sagadi metskond 126 - 2 (katastritunnus 88701:001:0257, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV47592) kohustusega hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

77) Lääne-Viru maakonnas Kadrina vallas Kõrveküla külas 4,17 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Karusaare (katastritunnus 27302:001:0062, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV56958) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

78) Lääne-Viru maakonnas Kadrina vallas Kõrveküla külas 0,4 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Loobu metskond 116 - 1 (katastritunnus 27302:001:0099, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV20097) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

79) Lääne-Viru maakonnas Kadrina vallas Kõrveküla külas 2,66 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Loobu metskond 116 - 2 (katastritunnus 27302:001:0099, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV20097) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

80) Pärnu maakonnas Häädemeeste vallas Häädemeeste alevikus 3,79 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Luitemaa looduskaitseala 25 (katastritunnus 21301:001:0144, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV56390) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

81) Pärnu maakonnas Häädemeeste vallas Kabli külas 2,39 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Kabli linnujaam (katastritunnus 21301:001:0261, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV33757) kohustusega hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

82) Pärnu maakonnas Lääneranna vallas Matsalu külas 4,4 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Matsalu rahvuspark 332 (katastritunnus 41101:001:0204, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV11701) kohustusega hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud kalendriaasta 1. oktoobriks

83) Pärnu maakonnas Lääneranna vallas Metsküla külas 6,92 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Siumari (katastritunnus 41101:001:0057, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV11443) kohustusega hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.  

84) Pärnu maakonnas Lääneranna vallas Muriste külas 2,5 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Nehatu tee (katastritunnus 86301:001:0223, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV11719) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 01. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

85) Pärnu maakonnas Lääneranna vallas Nehatu külas 1 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Mudamulgu (katastritunnus 19502:001:0156, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV11142) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

86) Pärnu maakonnas Lääneranna vallas Nehatu külas 0,65 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Tiigi (katastritunnus 19502:001:0068, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV9055) kohustusega hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

87) Pärnu maakonnas Lääneranna vallas Pivarootsi külas 0,9 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Kutsari (katastritunnus 19502:001:0160, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV54945) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks. Maatükil on 0,7 ha suurune RMK raiekohustusega ala. Rentnikul on maatüki taastamine lubatud peale RMK poolse raiekohustuse täitmist

88) Pärnu maakonnas Lääneranna vallas Rooglaiu külas 1,66 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Moori neem (katastritunnus 19501:001:0239, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV11711) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.  

89) Pärnu maakonnas Lääneranna vallas Rooglaiu külas 2,56 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Pikanina (katastritunnus 19501:001:0224, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV10218) kohustusega hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.  

90) Pärnu maakonnas Pärnu linnas Tõlli külas 3,22 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Audru metskond 217 (katastritunnus 82601:001:0168, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV59695) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 01. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

91) Pärnu maakonnas Saarde vallas Veelikse külas 8,37 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Laiksaare metskond 73 (katastritunnus 78201:005:0287, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV1744) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 01. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

92) Pärnu maakonnas Tori vallas Riisa külas 3,33 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Soomaa rahvuspark 108 (katastritunnus 80802:001:0228, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV9877) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks. Maatükil on 3,33 ha suurune RMK raiekohustusega ala. Rentnikul on maatüki taastamine lubatud peale RMK poolse raiekohustuse täitmist

93) Rapla maakonnas Kohila vallas Kadaka külas 1,47 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Vahastu metskond 201 (katastritunnus 31701:004:0367, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV44836) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 15. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks. Maatükil on 1,47 ha suurune RMK raiekohustusega ala. Rentnikul on maatüki taastamine lubatud peale RMK poolse raiekohustuse täitmist

94) Rapla maakonnas Märjamaa vallas Lokuta külas 3,3 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Vardi metskond 167 (katastritunnus 42702:001:0204, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV50049) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 01. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks. Maatükil on 3,3 ha suurune RMK raiekohustusega ala. Rentnikul on maatüki taastamine lubatud peale RMK poolse raiekohustuse täitmist

95) Rapla maakonnas Märjamaa vallas Metsaääre külas 5,62 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Vardi metskond 166 - 1 (katastritunnus 50403:003:0246, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV50123) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 01. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks. Maatükil on 5,62 ha suurune RMK raiekohustusega ala. Rentnikul on maatüki taastamine lubatud peale RMK poolse raiekohustuse täitmist

96) Rapla maakonnas Märjamaa vallas Metsaääre külas 2,84 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Vardi metskond 166 - 2 (katastritunnus 50403:003:0246, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV50123) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 01. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks. Maatükil on 2,84 ha suurune RMK raiekohustusega ala. Rentnikul on maatüki taastamine lubatud peale RMK poolse raiekohustuse täitmist

97) Rapla maakonnas Märjamaa vallas Nurtu-Nõlva külas 0,6 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Velise metskond 39 (katastritunnus 50404:002:0900, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV5344) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

98) Rapla maakonnas Märjamaa vallas Sooniste külas 1,99 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Märjamaa metskond 193 - 1 (katastritunnus 42701:003:0058, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV48644) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks. Maatükil on 1,99 ha suurune RMK raiekohustusega ala. Rentnikul on maatüki taastamine lubatud peale RMK poolse raiekohustuse täitmist

99) Rapla maakonnas Märjamaa vallas Sooniste külas 1,8 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Märjamaa metskond 193 - 2 (katastritunnus 42701:003:0058, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV48644) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks. Maatükil on 1,8 ha suurune RMK raiekohustusega ala. Rentnikul on maatüki taastamine lubatud peale RMK poolse raiekohustuse täitmist

100) Saare maakonnas Muhu vallas Rässa külas 1,56 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Karjalasma metskond 148 (katastritunnus 47801:001:0408, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV60705) kohustusega hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

101) Saare maakonnas Muhu vallas Võiküla külas 0,22 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Jaana (katastritunnus 47801:008:0356, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV11114) kohustusega hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

102) Saare maakonnas Saaremaa vallas Hiievälja külas 1,21 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Haaviku (katastritunnus 40302:001:0086, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV13111) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud kalendriaasta 1. oktoobriks.

103) Saare maakonnas Saaremaa vallas Kargi külas 4,28 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Kuressaare metskond 855 (katastritunnus 80701:001:0771, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV65049) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks. Maatükil on 4,28 ha suurune RMK raiekohustusega ala. Rentnikul on maatüki taastamine lubatud peale RMK poolse raiekohustuse täitmist.

104) Saare maakonnas Saaremaa vallas Kogula külas 4,25 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Kihelkonna metskond 374 (katastritunnus 37301:006:0248, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV51196) kohustusega hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

105) Saare maakonnas Saaremaa vallas Laevaranna külas 3,44 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Kuressaare metskond 266 (katastritunnus 85801:005:0018, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV25228) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

106) Saare maakonnas Saaremaa vallas Mujaste külas 2,8 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Kuressaare metskond 649 (katastritunnus 40301:001:0356, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV56850) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud kalendriaasta 1. oktoobriks.

107) Saare maakonnas Saaremaa vallas Siiksaare külas 0,63 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Aruste (katastritunnus 85801:004:0117, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV69877) kohustusega hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

108) Saare maakonnas Saaremaa vallas Siiksaare külas 1,15 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Laidevahe looduskaitseala 25 (katastritunnus 85801:001:1257, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV70944) kohustusega hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

109) Saare maakonnas Saaremaa vallas Tahula külas 76,24 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Kuressaare metskond 91 (katastritunnus 27003:001:0059, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV15066) kohustusega hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.  

110) Saare maakonnas Saaremaa vallas Türju külas 3,37 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Kuressaare metskond 871 (katastritunnus 80701:001:0784, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV65044) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

111) Saare maakonnas Saaremaa vallas Vilsandi külas 23,98 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Kihelkonna metskond 466 (katastritunnus 30101:001:0682, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV58040) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks. Maatükil on 23,98 ha suurune RMK raiekohustusega ala. Rentnikul on maatüki taastamine lubatud peale RMK poolse raiekohustuse täitmist.

112) Saare maakonnas Saaremaa vallas Vilsandi külas 8,96 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Kihelkonna metskond 467 (katastritunnus 30101:001:0683, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV58041) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks. Maatükil on 8,96 ha suurune RMK raiekohustusega ala. Rentnikul on maatüki taastamine lubatud peale RMK poolse raiekohustuse täitmist.

113) Saare maakonnas Saaremaa vallas Vilsandi külas 1,51 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Kihelkonna metskond 468 (katastritunnus 30101:001:0684, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV58042) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

114) Saare maakonnas Saaremaa vallas Vilsandi külas 0,71 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Kihelkonna metskond 469 (katastritunnus 30101:001:0685, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV58043) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

115) Saare maakonnas Saaremaa vallas Vilsandi külas 8,57 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Laulu (katastritunnus 30101:003:0228, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV17069) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks. Maatükil on 8,57 ha suurune RMK raiekohustusega ala. Rentnikul on maatüki taastamine lubatud peale RMK poolse raiekohustuse täitmist

116) Tartu maakonnas Elva vallas Palupõhja külas 20,66 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Alam-Pedja looduskaitseala 108 (katastritunnus 60501:002:0019, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV49618) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 01. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

117) Tartu maakonnas Elva vallas Palupõhja külas 1,87 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Laeva metskond 130 (katastritunnus 60501:001:0154, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV51884) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

118) Tartu maakonnas Elva vallas Palupõhja külas 0,7 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Laeva metskond 136 (katastritunnus 60501:001:0147, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV51873) kohustusega hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

119) Tartu maakonnas Elva vallas Rämsi külas 36,11 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Alam-Pedja looduskaitseala 122 (katastritunnus 60502:001:0214, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV49633) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 01. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

120) Tartu maakonnas Elva vallas Saare külas 33,18 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Alam-Pedja looduskaitseala 11 (katastritunnus 60501:001:0144, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV49623) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

121) Tartu maakonnas Elva vallas Vihavu külas 30,33 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Laeva metskond 137 (katastritunnus 60501:001:0148, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV51876) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

122) Tartu maakonnas Tartu linnas Tartu linnas 1,42 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Lammi tn 12 (katastritunnus 79516:029:0021, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV47143) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 15. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.  

123) Tartu maakonnas Tartu linnas Tartu linnas 6,96 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Lammi tn 14 (katastritunnus 79501:002:0064, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV57526) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 15. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.  

124) Tartu maakonnas Tartu vallas Valmaotsa külas 3,65 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Alam-Pedja looduskaitseala 32 (katastritunnus 38301:004:0141, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV47522) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 01. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

125) Tartu maakonnas Tartu vallas Valmaotsa külas 3,49 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Alam-Pedja looduskaitseala 73 (katastritunnus 38301:004:0155, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV49654) kohustusega hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

126) Valga maakonnas Otepää vallas Miti külas 2,49 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Aakre metskond 97 (katastritunnus 58201:002:2320, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV12510) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 25. juunist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks

127) Valga maakonnas Valga vallas Koiva külas 3,75 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Taheva metskond 33 (katastritunnus 77901:001:0038, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV49834) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 01. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

128) Valga maakonnas Valga vallas Koiva külas 0,59 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Taheva metskond 34 (katastritunnus 77901:001:0039, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV49832) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 01. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

129) Viljandi maakonnas Põhja-Sakala vallas Metsküla külas 0,84 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Soomaa metskond 35 (katastritunnus 87001:003:7844, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV2701) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 01. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks. Maatükil on 0,84 ha suurune RMK raiekohustusega ala. Rentnikul on maatüki taastamine lubatud peale RMK poolse raiekohustuse täitmist

130) Viljandi maakonnas Põhja-Sakala vallas Sandra külas 14,79 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Soomaa rahvuspark 15 (katastritunnus 87001:004:0082, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV41207) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 01. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks. Maatükil on 14,19 ha suurune RMK raiekohustusega ala. Rentnikul on maatüki taastamine lubatud peale RMK poolse raiekohustuse täitmist.

131) Viljandi maakonnas Viljandi vallas Meleski külas 2,48 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Alam-Pedja looduskaitseala 118 (katastritunnus 32802:004:0163, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV43350) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

132) Viljandi maakonnas Viljandi vallas Tohvri külas 1,47 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Kõpu metskond 2 (katastritunnus 62902:001:1241, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV7171) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 01. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks. Maatükil on 1,47 ha suurune RMK raiekohustusega ala. Rentnikul on maatüki taastamine lubatud peale RMK poolse raiekohustuse täitmist.

133) Viljandi maakonnas Viljandi vallas Vaibla külas 6,81 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Alam-Pedja looduskaitseala 114 (katastritunnus 32802:004:0167, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV43347) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks. Maatükil on 6,81 ha suurune RMK raiekohustusega ala. Rentnikul on maatüki taastamine lubatud peale RMK poolse raiekohustuse täitmist.

134) Viljandi maakonnas Viljandi vallas Vaibla külas 0,84 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Alam-Pedja looduskaitseala 116 (katastritunnus 32802:004:0169, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV43349) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks. Maatükil on 0,84 ha suurune RMK raiekohustusega ala. Rentnikul on maatüki taastamine lubatud peale RMK poolse raiekohustuse täitmist.

135) Viljandi maakonnas Viljandi vallas Vaibla külas 1,83 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Alam-Pedja looduskaitseala 130 (katastritunnus 32802:004:0180, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV54179) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks. Maatükil on 1,83 ha suurune RMK raiekohustusega ala. Rentnikul on maatüki taastamine lubatud peale RMK poolse raiekohustuse täitmist.

136) Võru maakonnas Antsla vallas Ähijärve külas 2,07 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Antsla metskond 128 (katastritunnus 14301:001:0157, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV60629) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 01. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks. Maatükil on 2,07 ha suurune RMK raiekohustusega ala. Rentnikul on maatüki taastamine lubatud peale RMK poolse raiekohustuse täitmist.

137) Võru maakonnas Rõuge vallas Tursa külas 5,21 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Mõniste metskond 23 (katastritunnus 49301:001:0024, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV57333) kohustusega hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

138) Võru maakonnas Setomaa vallas Kõõru külas 2,86 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Misso metskond 131 (katastritunnus 46001:001:0389, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV52989) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

139) Viljandi maakonnas Põhja-Sakala vallas Sandra külas 8,19 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Soomaa metskond 8 (katastritunnus 87001:004:5225, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV2726) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 01. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

Kasutamiseks antava maatüki paiknemise kohta saab infot Maa-ameti „Riigimaa kasutuse“ rakendusest, valikpakkumisel osalemise, rendilepingu tingimuste ja eritingimuste kohta saab täiendavat infot RMK Looduskaitseosakonna töötajalt Saima Uusmalt, telefon 5099538, e-post  rmkplk@rmk.ee. 

RMK valduses olevate poollooduslikke kooslusi sisaldavate kinnisasjade kasutusse andmise kord  

Kasutusse andmise põhitingimused

1. Maatükk antakse kasutamiseks poollooduslike koosluste taastamise ja hooldamise eesmärgil. Rendileandmise lisatingimuseks on eritingimuste täitmine ja kasutaja poolne tegevus bioloogilise mitmekesisuse säilitamisel maaüksusel.

2. Maatükk antakse kasutaja kasutusse tähtajaga kümme (10) aastat.

3.   Maatüki paiknemine kinnisasjal fikseeritakse asendiplaanil, mida käsitletakse rendilepingu lahutamatu osana.

4.   Renditasu maksmine toimub üks kord aastas, vastava aasta 31. detsembriks rendileandja poolt esitatud arve alusel. Renditasule lisandub käibemaks õigusaktidega sätestatud suuruses.

5. Rendileandjal on õigus taotleda renditasu suurendamist maarendilepingu sõlmimisest kolme aasta möödumisel ja vastavalt iga järgmise kolme aasta möödumisel. Rendi suurendamisel võetakse aluseks tarbijahinnaindeksi muutus alates maarendilepingu sõlmimisest, kuid mitte rohkem kui kolm protsenti (3%) korraga;

6.   Rentnikul on kohustus:

6.1      kasutada maatükki punktis 1 nimetatud eesmärgil;

6.2 tasuda maamaksu, kõrvalkulud ning koormised proportsionaalselt rendile antud maatüki suhtes katastriüksuse üldpindalasse vastava arve alusel, selles ettenähtud summas ja korras;

7.  Rentnikul puudub õigus oma lepingujärgseid õigusi ja kohustusi üle anda ja anda maatükki allrendile;

8. Raiekohustusega maatükil taastamiseks vajalikud raietööd teostab RMK kolme aasta jooksul alates rendilepingu sõlmimisest. Renditasu raietöid nõudva kasutusala eest ei arvestata. Peale raietööde teostamist allkirjastatakse rentnikuga taastamisraiega hõlmatud maatüki osa kohta üleandmise-vastuvõtmise akt ja vastavalt sellele suureneb renditasu;

9.   Maatükil taastamise ja/või hooldamise käigus raiutud puit kuulub riigile;

10.   Maatüki hooldamisel tekkinud saaduste (niide, hein, võsa, roog jms.) ladustamine kasutusse antud alast väljapoole RMK teistele maatükkidele ei ole lubatud.

11. Maatükk antakse üle koos maarendilepingu sõlmimisega allkirjastatava vara üleandmise-vastuvõtmise akti alusel.

12.   Maatükk tagastatakse rentniku poolt lepingu lõppemise päeval maatüki üleandmise‑vastuvõtmise akti alusel. Rentnikul on kohustus tagastada maatükk seisukorras, mis vastab maatüki maarendilepingujärgsele kasutamisele. 

Valikpakkumisel osalemine, pakkumuste hindamine, eelistatud isikud ja pakkumuste edukaks tunnistamine 

13. Valikpakkumisel osaleja on kohustatud enne pakkumise tegemist tutvuma valikpakkumise tingimuste infoga RMK veebilehel ja enne pakkumise tegemist maatüki tähelepanelikult looduses üle vaatama. Maatüki ja seda puudutavate andmetega tutvumata jätmise korral ei saa pakkuja hiljem väita, et ta ei olnud teadlik maatüki seisukorrast.

14.   Valikpakkumisel alghinda ei määrata, selle esitab pakkuja

15.   Valikpakkumisel osalemise avaldus on soovitatav esitada RMK veebilehel avaldatud teates toodud vormil (avalduse vorm on kättesaadav RMK kodulehel http://www.rmk.ee/organisatsioon/kuulutused-1/riigivara-1)

16.   Avaldusel tuleb märkida järgmised andmed:

16.1     pakkuja nimi, isiku- või registrikoodi, elu- või asukoht, e-posti aadress ja telefoni number;

16.2   maatüki nimetus, pakkumise teates olev maatüki jrk nr ja katastritunnus;

16.3 maatüki kasutamise aastatasu pakkumissumma ilma käibemaksuta. Tasu suurus peab olema kirjutatud numbrite ja sõnadega täisarvuna eurodes. Juhul kui numbrite ja sõnadega kirjutatud summad erinevad, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa;

16.4   nõustumine valikpakkumisel osalemise ja maa kasutuseks andmise tingimustega, mis on kehtestatud valikpakkumisteates;

16.5  pakkumise tegemise kuupäev, pakkumise esitaja allkiri, esinduse korral esindusõigust tõendav dokument.

17.  Pakkumised tuleb esitada kirjalikult suletud ümbrikus, mis on tähistatud märkega „Maade kasutusse andmine“. Ümbrikule märkida pakkuja kontaktandmed, maatüki nimetus, mille kohta pakkumine esitatakse ning hoiatusmärge "Mitte avada enne 25. aprilli 2018. a kell 12.00“ Pakkumised tuleb esitada aadressile: RMK Laiksaare kontor Laiksaare küla, Saarde vald, 86103 Pärnu maakond hiljemalt 25.04.2018, kell 12.00 keskpäeval.

18. Pakkumised avatakse 25.04.2018. a kell 12.00 keskpäeval aadressil: Laiksaare küla, Saarde vald, 86103 Pärnu maakond. Postiga saatmise korral arvestada, et arvesse võetakse vaid need pakkumised, mille postiteenuse esitaja on RMK Laiksaare kontorisse edastanud ettenähtud tähtpäevaks.

19. Pakkumised, mis ei ole esitatud tähtaegselt või ei vasta otsustaja või korraldaja kinnitatud nõuetele või mille on esitanud isikud, kelle esindusõigus või tegutsemine juriidilise isiku pädeva organi otsuse alusel ei ole tõendatud, loetakse nõuetele mittevastavaks ning valikpakkumises ei osale.

20.  Valikpakkumisele ei lubata isikud, kellel on võlgnevusi või muid täitmata lepingulisi kohustusi rendileandja ees.

21. Valikpakkumise protokolli teeb RMK looduskaitseosakond teatavaks kõigile pakkumise esitanud isikutele 5 (viie) tööpäeva jooksul pärast pakkumise avamist.

22. Parimaks pakkumuseks tunnistatakse kõrgeima hinnaga pakkumine.

23. Isikul, kes kasutas valikpakkumisel olevat maatükki enne valikpakkumist õiguslikul alusel ja kes osales valikpakkumisel, kuid ei osutunud võitjaks, on õigus maatükk kasutusse saada valikpakkumisel parima pakkuja poolt pakutud hinnaga. Seda õigust saab ta kasutada juhul, kui ta kinnitab kirjalikus taasesitamist võimaldavas vormis 5 (viie) tööpäeva jooksul valikpakkumise tulemuste teatavaks tegemisest, et kasutab seda õigust. Nimetatud õigust ei ole isikul, kellega sõlmitud kasutusleping lõpetati selle kasutajapoolse rikkumise tõttu.

24.  Isikul, kes kasutas valikpakkumisel oleva maatükiga külgnevat maatükki enne valikpakkumist ning kes osales valikpakkumisel, kuid ei osutunud võitjaks, on õigus maatüki kasutamiseks valikpakkumisel võitja poolt pakutud hinnaga. Seda õigust saab ta kasutada juhul, kui kinnitab kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 5 (viie) tööpäeva jooksul valikpakkumise tulemuste teatavaks tegemisest, et kasutab seda õigust. Nimetatud õigust ei ole isikul, kellega sõlmitud kasutusleping lõpetati selle kasutajapoolse rikkumise tõttu. Kui õigustatud isikuid on mitu, eelistatakse nendest kõrgema pakkumise teinud isikut.

25. Juhul kui eelisõigust tahab samaaegselt kasutada nii õiguslikul alusel pakkuja ja külgneva maatüki kasutaja, siis eelistatakse õiguslikul alusel maatüki endist kasutajat.

26. RMK looduskaitseosakonna juhataja kinnitab käskkirjaga valikpakkumise tulemused või jätab need kinnitamata, sealhulgas tunnistab nurjunuks hiljemalt 20 (kahekümne) tööpäeva jooksul valikpakkumise tulemuste teatavaks tegemisest arvates. 

Lepingu sõlmimine

27. RMK Looduskaitseosakonna juhataja sõlmib maarendilepingu isikuga, kelle pakkumine on tunnistatud edukaks.

28. Edukaks pakkujaks tunnistatud isikul on kohustus rendilepingust tulenevate nõuete tagamiseks tasuda tagatisraha ühe aasta renditasu summas 10 tööpäeva jooksul arvates pakkumise edukaks tunnistamise otsuse saamisest;

29. Rendileping edukaks pakkujaks tunnistatud isikuga sõlmitakse hiljemalt 30 (kolmekümne) päeva jooksul arvates tagatisraha laekumisest RMK arveldusarvele (rendilepingu vorm on kättesaadav RMK kodulehel http://www.rmk.ee/organisatsioon/kuulutused-1/riigivara-1).