Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) annab kirjaliku enampakkumise korras tasu eest kasutamiseks RMK valduses olevaid kinnisasju pilliroo varumiseks. 

Kasutusse antakse järgmised maatükid: 

1) Hiiu maakonnas Hiiumaa vallas Tareste külas 6 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Kärdla metskond 26 (katastritunnus 63901:001:0421, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV3050). Enampakkumise alghind 35 eurot aastas. Tareste maastikukaitseala Rannametsa sihtkaitsevöönd. Pilliroo varumine lubatud külmunud pinnasega 1. novembrist kuni 15. märtsini, roogu lõigata mosaiikselt. Ladustamine niidetaval rooalal lubatud 15. märtsini, tekkivad jäätmed koristada hiljemalt 15. märtsiks.

2) Hiiu maakonnas Hiiumaa vallas Tareste külas 16,53 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Tareste maastikukaitseala 3 (katastritunnus 20501:001:0356, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV81414). Enampakkumise alghind 51 eurot aastas. Tareste maastikukaitseala Rannametsa sihtkaitsevöönd, Tareste lahe piiranguvöönd. Pilliroo varumine lubatud külmunud pinnasega 1. novembrist kuni 15. märtsini, roogu lõigata mosaiikselt. Ladustamine niidetaval rooalal lubatud 15. märtsini, tekkivad jäätmed koristada hiljemalt 15. märtsiks. 

Kasutusse antava maatüki, enampakkumisel osalemise ja maarendilepingu tingimuste kohta saab täiendavat infot RMK Hiiumaa metsaülemalt e-posti aadressil  hiiumaa@rmk.ee 

3) Pärnu maakonnas Lääneranna vallas Nehatu külas 3,28 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Appikese (katastritunnus 19502:001:0154, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV11140). Enampakkumise alghind 11 eurot aastas. Nehatu looduskaitseala Nehatu sihtkaitsevöönd. Pilliroo varumine lubatud külmunud pinnasega ja püsiva jääkatte olemasolul 15. novembrist kuni rändlindude (haned, luiged) saabumiseni, kuid mitte kauem kui 1. aprillini. Roogu lõigata mosaiikselt, jätta igal aastal 80% roomassiivist lõikamata. Roovarumise alale minekuks kasutada olemasolevaid teid, ladustamine niidetaval rooalal lubatud 15. aprillini, tekkivad jäätmed koristada hiljemalt 15. aprilliks.

4) Lääne maakonnas Lääne-Nigula vallas Hara külas/Harga 23,33 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Haapsalu metskond 148 (katastritunnus 52001:003:0188, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV51203). Enampakkumise alghind 84 eurot aastas. Karjatsimere hoiuala. Pilliroo varumine lubatud ka külmumata pinnasega (ajal ja viisil, mis ei kahjusta pinnast) 15. novembrist kuni 15. aprillini. Roovarumise alale minekuks kasutada olemasolevaid teid, ladustamine niidetaval rooalal lubatud 15. aprillini, tekkivad jäätmed koristada hiljemalt 15. aprilliks.

5) Pärnu maakonnas Lääneranna vallas Rame külas 28,56 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Heinvee (katastritunnus 19502:001:0193, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV12669). Enampakkumise alghind 93 eurot aastas. Puhtu-Laelatu looduskaitseala Laelatu sihtkaitsevöönd. Pilliroo varumine lubatud külmunud pinnasega ja püsiva jääkatte olemasolul 15. novembrist kuni rändlindude (haned, luiged) saabumiseni, kuid mitte kauem kui 1. aprillini. Roovarumise alale minekuks kasutada olemasolevaid teid, ladustamine niidetaval rooalal lubatud 1. aprillini, tekkivad jäätmed koristada hiljemalt 1. aprilliks.

6) Pärnu maakonnas Lääneranna vallas Nehatu külas 14,28 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Hundinuia (katastritunnus 19502:001:0155, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV11143). Enampakkumise alghind 46 eurot aastas. Nehatu looduskaitseala Nehatu sihtkaitsevöönd. Pilliroo varumine lubatud külmunud pinnasega ja püsiva jääkatte olemasolul 15. novembrist kuni rändlindude (haned, luiged) saabumiseni, kuid mitte kauem kui 1. aprillini. Roogu lõigata mosaiikselt, jätta igal aastal 80% roomassiivist lõikamata. Roovarumise alale minekuks kasutada olemasolevaid teid, ladustamine niidetaval rooalal lubatud 15. aprillini, tekkivad jäätmed koristada hiljemalt 15. aprilliks.

7) Pärnu maakonnas Lääneranna vallas Virtsu alevikus 0,9 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Jäänuka (katastritunnus 19502:003:0168, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV10257). Enampakkumise alghind 10 eurot aastas. Puhtu-Laelatu looduskaitseala Rame lahe laidude sihtkaitsevöönd. Pilliroo varumine lubatud külmunud pinnasega ja püsiva jääkatte olemasolul 15. novembrist kuni rändlindude (haned, luiged) saabumiseni, kuid mitte kauem kui 1. aprillini. Roovarumise alale minekuks kasutada olemasolevaid teid, ladustamine niidetaval rooalal lubatud 1. aprillini, tekkivad jäätmed koristada hiljemalt 1. aprilliks.

8) Pärnu maakonnas Lääneranna vallas Hanila külas 2,67 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Kasselahe (katastritunnus 19501:002:0326, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV10946). Enampakkumise alghind 10 eurot aastas. Puhtu-Laelatu looduskaitseala Laelatu sihtkaitsevöönd. Pilliroo varumine lubatud külmunud pinnasega ja püsiva jääkatte olemasolul 15. novembrist kuni rändlindude (haned, luiged) saabumiseni, kuid mitte kauem kui 1. aprillini. Roovarumise alale minekuks kasutada olemasolevaid teid, ladustamine niidetaval rooalal lubatud 1. aprillini, tekkivad jäätmed koristada hiljemalt 1. aprilliks.

9) Pärnu maakonnas Lääneranna vallas Kloostri külas 64,49 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Kloostri meri (katastritunnus 41102:001:0121, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV10815). Enampakkumise alghind 194 eurot aastas. Matsalu rahvuspark Matsalu siselahe ja roostike sihtkaitsevöönd. Pilliroo varumine lubatud külmunud pinnasega ja püsiva jääkatte olemasolul 15. novembrist kuni rändlindude (haned, luiged) saabumiseni, kuid mitte kauem kui 1. aprillini. Roovarumise alale minekuks kasutada olemasolevaid teid, ladustamine niidetaval rooalal lubatud 15. aprillini, tekkivad jäätmed koristada hiljemalt 15. aprilliks.

10) Pärnu maakonnas Lääneranna vallas Kloostri külas 120,06 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Kloostri meri (katastritunnus 41102:001:0121, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV10815). Enampakkumise alghind 360 eurot aastas. Matsalu rahvuspark Matsalu siselahe ja roostike sihtkaitsevöönd. Pilliroo varumine lubatud külmunud pinnasega ja püsiva jääkatte olemasolul 15. novembrist kuni rändlindude (haned, luiged) saabumiseni, kuid mitte kauem kui 1. aprillini. Roovarumise alale minekuks kasutada olemasolevaid teid, ladustamine niidetaval rooalal lubatud 15. aprillini, tekkivad jäätmed koristada hiljemalt 15. aprilliks.

11) Pärnu maakonnas Lääneranna vallas Hanila külas 13,37 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Laheserva (katastritunnus 19501:002:0266, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV9802). Enampakkumise alghind 40 eurot aastas. Puhtu-Laelatu looduskaitseala Laelatu sihtkaitsevöönd. Pilliroo varumine lubatud külmunud pinnasega ja püsiva jääkatte olemasolul 15. novembrist kuni rändlindude (haned, luiged) saabumiseni, kuid mitte kauem kui 1. aprillini. Roovarumise alale minekuks kasutada olemasolevaid teid, ladustamine niidetaval rooalal lubatud 1. aprillini, tekkivad jäätmed koristada hiljemalt 1. aprilliks.

12) Pärnu maakonnas Lääneranna vallas Kirikukülas 140,22 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Lihulamere loodeosa (katastritunnus 41101:002:0217, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV10817). Enampakkumise alghind 427 eurot aastas. Matsalu rahvuspark Matsalu siselahe ja roostike sihtkaitsevöönd. Pilliroo varumine lubatud külmunud pinnasega ja püsiva jääkatte olemasolul 15. novembrist kuni rändlindude (haned, luiged) saabumiseni, kuid mitte kauem kui 1. aprillini. Roovarumise alale minekuks kasutada olemasolevaid teid, ladustamine niidetaval rooalal lubatud 15. aprillini, tekkivad jäätmed koristada hiljemalt 15. aprilliks.

13) Pärnu maakonnas Lääneranna vallas Nehatu külas 7,4 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Lihula metskond 442 (katastritunnus 19502:001:0069, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV9055). Enampakkumise alghind 22 eurot aastas. Nehatu looduskaitseala Nehatu sihtkaitsevöönd. Pilliroo varumine lubatud külmunud pinnasega ja püsiva jääkatte olemasolul 15. novembrist kuni rändlindude (haned, luiged) saabumiseni, kuid mitte kauem kui 1. aprillini. Roogu lõigata mosaiikselt, jätta igal aastal 80% roomassiivist lõikamata. Roovarumise alale minekuks kasutada olemasolevaid teid, ladustamine niidetaval rooalal lubatud 15. aprillini, tekkivad jäätmed koristada hiljemalt 15. aprilliks.

14) Pärnu maakonnas Lääneranna vallas Kirikukülas 29,87 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Lihulamere edelaosa (katastritunnus 41101:002:0218, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV11150). Enampakkumise alghind 90 eurot aastas. Matsalu rahvuspark Suitsu sihtkaitsevöönd. Pilliroo varumine lubatud külmunud pinnasega ja püsiva jääkatte olemasolul 15. novembrist kuni rändlindude (haned, luiged) saabumiseni, kuid mitte kauem kui 1. aprillini. Roovarumise alale minekuks kasutada olemasolevaid teid, ladustamine niidetaval rooalal lubatud 15. aprillini, tekkivad jäätmed koristada hiljemalt 15. aprilliks.

15) Pärnu maakonnas Lääneranna vallas Penijõe külas 27,06 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Lihulamere kirdeosa (katastritunnus 41101:002:0216, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV10816). Enampakkumise alghind 82 eurot aastas. Matsalu rahvuspark Matsalu siselahe ja roostike sihtkaitsevöönd. Pilliroo varumine lubatud külmunud pinnasega ja püsiva jääkatte olemasolul 15. novembrist kuni rändlindude (haned, luiged) saabumiseni, kuid mitte kauem kui 1. aprillini. Roovarumise alale minekuks kasutada olemasolevaid teid, ladustamine niidetaval rooalal lubatud 15. aprillini, tekkivad jäätmed koristada hiljemalt 15. aprilliks.

16) Pärnu maakonnas Lääneranna vallas Hanila külas 20,37 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Lombiserva (katastritunnus 19502:001:0114, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV9781). Enampakkumise alghind 61 eurot aastas. Puhtu-Laelatu looduskaitseala Laelatu sihtkaitsevöönd. Pilliroo varumine lubatud külmunud pinnasega ja püsiva jääkatte olemasolul 15. novembrist kuni rändlindude (haned, luiged) saabumiseni, kuid mitte kauem kui 1. aprillini. Roovarumise alale minekuks kasutada olemasolevaid teid, ladustamine niidetaval rooalal lubatud 1. aprillini, tekkivad jäätmed koristada hiljemalt 1. aprilliks.

17) Pärnu maakonnas Lääneranna vallas Hanila külas 14,2 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Lõunaliini (katastritunnus 19501:002:0327, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV10952). Enampakkumise alghind 43 eurot aastas. Puhtu-Laelatu looduskaitseala Laelatu sihtkaitsevöönd. Pilliroo varumine lubatud külmunud pinnasega ja püsiva jääkatte olemasolul 15. novembrist kuni rändlindude (haned, luiged) saabumiseni, kuid mitte kauem kui 1. aprillini. Roovarumise alale minekuks kasutada olemasolevaid teid, ladustamine niidetaval rooalal lubatud 1. aprillini, tekkivad jäätmed koristada hiljemalt 1. aprilliks.

18) Pärnu maakonnas Lääneranna vallas Virtsu alevikus 0,83 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Magu (katastritunnus 19502:003:0173, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV10260). Enampakkumise alghind 10 eurot aastas. Puhtu-Laelatu looduskaitseala Rame lahe laidude sihtkaitsevöönd. Pilliroo varumine lubatud külmunud pinnasega ja püsiva jääkatte olemasolul 15. novembrist kuni rändlindude (haned, luiged) saabumiseni, kuid mitte kauem kui 1. aprillini. Roovarumise alale minekuks kasutada olemasolevaid teid, ladustamine niidetaval rooalal lubatud 1. aprillini, tekkivad jäätmed koristada hiljemalt 1. aprilliks.

19) Lääne maakonnas Haapsalu linnas Haeska külas 3,81 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Matsalu rahvuspark 202 (katastritunnus 67405:004:0068, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV11767). Enampakkumise alghind 11 eurot aastas. Matsalu rahvuspark Matsalu siselahe ja roostike sihtkaitsevöönd. Pilliroo varumine lubatud külmunud pinnasega ja püsiva jääkatte olemasolul 15. novembrist kuni rändlindude (haned, luiged) saabumiseni, kuid mitte kauem kui 1. aprillini. Roovarumise alale minekuks kasutada olemasolevaid teid, ladustamine niidetaval rooalal lubatud 15. aprillini, tekkivad jäätmed koristada hiljemalt 15. aprilliks.

20) Pärnu maakonnas Lääneranna vallas Kloostri külas 110,15 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Matsalu rahvuspark 363 (katastritunnus 41102:001:0128, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV11147). Enampakkumise alghind 330 eurot aastas. Matsalu rahvuspark Kasari luha ja rannaniitude sihtkaitsevöönd, Matsalu siselahe ja roostike sihtkaitsevöönd, Neidsaare sihtkaitsevöönd. Pilliroo varumine lubatud külmunud pinnasega ja püsiva jääkatte olemasolul 15. novembrist kuni rändlindude (haned, luiged) saabumiseni, kuid mitte kauem kui 1. aprillini. Roovarumise alale minekuks kasutada olemasolevaid teid, ladustamine niidetaval rooalal lubatud 15. aprillini, tekkivad jäätmed koristada hiljemalt 15. aprilliks.

21) Pärnu maakonnas Lääneranna vallas Hanila külas 6,26 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Mudaliistu (katastritunnus 19501:002:0328, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV10953). Enampakkumise alghind 19 eurot aastas. Puhtu-Laelatu looduskaitseala Laelatu sihtkaitsevöönd. Pilliroo varumine lubatud külmunud pinnasega ja püsiva jääkatte olemasolul 15. novembrist kuni rändlindude (haned, luiged) saabumiseni, kuid mitte kauem kui 1. aprillini. Roovarumise alale minekuks kasutada olemasolevaid teid, ladustamine niidetaval rooalal lubatud 1. aprillini, tekkivad jäätmed koristada hiljemalt 1. aprilliks.

22) Pärnu maakonnas Lääneranna vallas Nehatu külas 6,66 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Mudamulgu (katastritunnus 19502:001:0156, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV11142). Enampakkumise alghind 20 eurot aastas. Nehatu looduskaitseala Nehatu sihtkaitsevöönd. Pilliroo varumine lubatud külmunud pinnasega ja püsiva jääkatte olemasolul 15. novembrist kuni rändlindude (haned, luiged) saabumiseni, kuid mitte kauem kui 1. aprillini. Roogu lõigata mosaiikselt, jätta igal aastal 80% roomassiivist lõikamata. Roovarumise alale minekuks kasutada olemasolevaid teid, ladustamine niidetaval rooalal lubatud 15. aprillini, tekkivad jäätmed koristada hiljemalt 15. aprilliks.

23) Lääne maakonnas Haapsalu linnas Puise külas 7,7 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Mustakivi-Laekarahu (katastritunnus 67405:001:0128, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV9825). Enampakkumise alghind 23 eurot aastas. Matsalu rahvuspark Väinamere saarte sihtkaitsevöönd. Pilliroo varumine lubatud külmunud pinnasega ja püsiva jääkatte olemasolul 15. novembrist kuni rändlindude (haned, luiged) saabumiseni, kuid mitte kauem kui 1. aprillini. Roovarumise alale minekuks kasutada olemasolevaid teid, ladustamine niidetaval rooalal lubatud 15. aprillini, tekkivad jäätmed koristada hiljemalt 15. aprilliks.

24) Lääne maakonnas Haapsalu linnas Puise külas 5,55 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Mustakivi-Laekarahu lõunaots (katastritunnus 67405:001:0237, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV10524). Enampakkumise alghind 17 eurot aastas. Matsalu rahvuspark Väinamere saarte sihtkaitsevöönd. Pilliroo varumine lubatud külmunud pinnasega ja püsiva jääkatte olemasolul 15. novembrist kuni rändlindude (haned, luiged) saabumiseni, kuid mitte kauem kui 1. aprillini. Roovarumise alale minekuks kasutada olemasolevaid teid, ladustamine niidetaval rooalal lubatud 15. aprillini, tekkivad jäätmed koristada hiljemalt 15. aprilliks.

25) Pärnu maakonnas Lääneranna vallas Hanila külas 7,35 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Mõisalahe (katastritunnus 19502:001:0115, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV9782). Enampakkumise alghind 22 eurot aastas. Puhtu-Laelatu looduskaitseala Laelatu sihtkaitsevöönd. Pilliroo varumine lubatud külmunud pinnasega ja püsiva jääkatte olemasolul 15. novembrist kuni rändlindude (haned, luiged) saabumiseni, kuid mitte kauem kui 1. aprillini. Roovarumise alale minekuks kasutada olemasolevaid teid, ladustamine niidetaval rooalal lubatud 1. aprillini, tekkivad jäätmed koristada hiljemalt 1. aprilliks.

26) Pärnu maakonnas Lääneranna vallas Hanila külas 11,16 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Mõisalahe (katastritunnus 19502:001:0115, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV9782). Enampakkumise alghind 34 eurot aastas. Puhtu-Laelatu looduskaitseala Laelatu sihtkaitsevöönd. Pilliroo varumine lubatud külmunud pinnasega ja püsiva jääkatte olemasolul 15. novembrist kuni rändlindude (haned, luiged) saabumiseni, kuid mitte kauem kui 1. aprillini. Roovarumise alale minekuks kasutada olemasolevaid teid, ladustamine niidetaval rooalal lubatud 1. aprillini, tekkivad jäätmed koristada hiljemalt 1. aprilliks.

27) Pärnu maakonnas Lääneranna vallas Hanila külas 23,88 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Mõisalahe (katastritunnus 19502:001:0115, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV9782). Enampakkumise alghind 73 eurot aastas. Puhtu-Laelatu looduskaitseala Laelatu sihtkaitsevöönd. Pilliroo varumine lubatud külmunud pinnasega ja püsiva jääkatte olemasolul 15. novembrist kuni rändlindude (haned, luiged) saabumiseni, kuid mitte kauem kui 1. aprillini. Roovarumise alale minekuks kasutada olemasolevaid teid, ladustamine niidetaval rooalal lubatud 1. aprillini, tekkivad jäätmed koristada hiljemalt 1. aprilliks.

28) Pärnu maakonnas Lääneranna vallas Virtsu alevikus 0,67 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Nälkja (katastritunnus 19502:003:0175, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV10262). Enampakkumise alghind 10 eurot aastas. Puhtu-Laelatu looduskaitseala Rame lahe laidude sihtkaitsevöönd. Pilliroo varumine lubatud külmunud pinnasega ja püsiva jääkatte olemasolul 15. novembrist kuni rändlindude (haned, luiged) saabumiseni, kuid mitte kauem kui 1. aprillini. Roovarumise alale minekuks kasutada olemasolevaid teid, ladustamine niidetaval rooalal lubatud 1. aprillini, tekkivad jäätmed koristada hiljemalt 1. aprilliks.

29) Pärnu maakonnas Lääneranna vallas Hanila külas 2,64 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Puhtu-Laelatu looduskaitseala 41 (katastritunnus 19501:002:0015, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV12795). Enampakkumise alghind 10 eurot aastas. Puhtu-Laelatu looduskaitseala Laelatu sihtkaitsevöönd. Pilliroo varumine lubatud külmunud pinnasega ja püsiva jääkatte olemasolul 15. novembrist kuni rändlindude (haned, luiged) saabumiseni, kuid mitte kauem kui 1. aprillini. Roovarumise alale minekuks kasutada olemasolevaid teid, ladustamine niidetaval rooalal lubatud 1. aprillini, tekkivad jäätmed koristada hiljemalt 1. aprilliks.

30) Pärnu maakonnas Lääneranna vallas Virtsu alevikus 0,53 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Raudteetammi (katastritunnus 19502:001:0168, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV11716). Enampakkumise alghind 10 eurot aastas. Puhtu-Laelatu looduskaitseala Laelatu sihtkaitsevöönd. Pilliroo varumine lubatud külmunud pinnasega ja püsiva jääkatte olemasolul 15. novembrist kuni rändlindude (haned, luiged) saabumiseni, kuid mitte kauem kui 1. aprillini. Roovarumise alale minekuks kasutada olemasolevaid teid, ladustamine niidetaval rooalal lubatud 1. aprillini, tekkivad jäätmed koristada hiljemalt 1. aprilliks.

31) Lääne maakonnas Lääne-Nigula vallas Sutlepa külas/Sutlep 9,14 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Roostiku (katastritunnus 52001:002:0137, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV23658). Enampakkumise alghind 27 eurot aastas. Silma looduskaitseala Tagalahe-Sutlepa sihtkaitsevöönd. Pilliroo varumine lubatud külmunud pinnasega ja püsiva jääkatte olemasolul 15. novembrist kuni rändlindude (haned, luiged) saabumiseni, kuid mitte kauem kui 1. aprillini, käsitsi niitmisel oma tarbeks ka 1. septembrist 15. novembrini. Roovarumise alale minekuks kasutada olemasolevaid teid, ladustamine niidetaval rooalal lubatud 15. aprillini, tekkivad jäätmed koristada hiljemalt 15. aprilliks.

32) Pärnu maakonnas Lääneranna vallas Nehatu külas 41,05 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Siimukese (katastritunnus 19502:001:0157, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV11141). Enampakkumise alghind 123 eurot aastas. Nehatu looduskaitseala Nehatu sihtkaitsevöönd. Pilliroo varumine lubatud külmunud pinnasega ja püsiva jääkatte olemasolul 15. novembrist kuni rändlindude (haned, luiged) saabumiseni, kuid mitte kauem kui 1. aprillini. Roogu lõigata mosaiikselt, jätta igal aastal 80% roomassiivist lõikamata. Roovarumise alale minekuks kasutada olemasolevaid teid, ladustamine niidetaval rooalal lubatud 15. aprillini, tekkivad jäätmed koristada hiljemalt 15. aprilliks.

33) Pärnu maakonnas Lääneranna vallas Virtsu alevikus 0,6 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Tammi (katastritunnus 19502:001:0161, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV11135). Enampakkumise alghind 10 eurot aastas. Puhtu-Laelatu looduskaitseala Laelatu sihtkaitsevöönd. Pilliroo varumine lubatud külmunud pinnasega ja püsiva jääkatte olemasolul 15. novembrist kuni rändlindude (haned, luiged) saabumiseni, kuid mitte kauem kui 1. aprillini. Roovarumise alale minekuks kasutada olemasolevaid teid, ladustamine niidetaval rooalal lubatud 1. aprillini, tekkivad jäätmed koristada hiljemalt 1. aprilliks.

34) Pärnu maakonnas Lääneranna vallas Nehatu külas 4,35 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Tiigi (katastritunnus 19502:001:0068, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV9055). Enampakkumise alghind 16 eurot aastas. Nehatu looduskaitseala Nehatu sihtkaitsevöönd. Pilliroo varumine lubatud külmunud pinnasega ja püsiva jääkatte olemasolul 15. novembrist kuni rändlindude (haned, luiged) saabumiseni, kuid mitte kauem kui 1. aprillini. Roogu lõigata mosaiikselt, jätta igal aastal 80% roomassiivist lõikamata. Roovarumise alale minekuks kasutada olemasolevaid teid, ladustamine niidetaval rooalal lubatud 15. aprillini, tekkivad jäätmed koristada hiljemalt 15. aprilliks.

35) Pärnu maakonnas Lääneranna vallas Virtsu alevikus 1,59 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Trapetsi (katastritunnus 19502:003:0182, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV10268). Enampakkumise alghind 10 eurot aastas. Puhtu-Laelatu looduskaitseala Rame lahe laidude sihtkaitsevöönd. Pilliroo varumine lubatud külmunud pinnasega ja püsiva jääkatte olemasolul 15. novembrist kuni rändlindude (haned, luiged) saabumiseni, kuid mitte kauem kui 1. aprillini. Roovarumise alale minekuks kasutada olemasolevaid teid, ladustamine niidetaval rooalal lubatud 1. aprillini, tekkivad jäätmed koristada hiljemalt 1. aprilliks.

36) Pärnu maakonnas Lääneranna vallas Kirikukülas 127,37 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Tuudimere kaguosa (katastritunnus 41101:001:0147, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV10818). Enampakkumise alghind 382 eurot aastas. Matsalu rahvuspark Matsalu siselahe ja roostike sihtkaitsevöönd. Pilliroo varumine lubatud külmunud pinnasega ja püsiva jääkatte olemasolul 15. novembrist kuni rändlindude (haned, luiged) saabumiseni, kuid mitte kauem kui 1. aprillini. Roovarumise alale minekuks kasutada olemasolevaid teid, ladustamine niidetaval rooalal lubatud 15. aprillini, tekkivad jäätmed koristada hiljemalt 15. aprilliks.

37) Pärnu maakonnas Lääneranna vallas Matsalu külas 45,81 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Tuudimere loodeosa (katastritunnus 41101:001:0146, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV10814). Enampakkumise alghind 137 eurot aastas. Matsalu rahvuspark Matsalu siselahe ja roostike sihtkaitsevöönd. Pilliroo varumine lubatud külmunud pinnasega ja püsiva jääkatte olemasolul 15. novembrist kuni rändlindude (haned, luiged) saabumiseni, kuid mitte kauem kui 1. aprillini. Roovarumise alale minekuks kasutada olemasolevaid teid, ladustamine niidetaval rooalal lubatud 15. aprillini, tekkivad jäätmed koristada hiljemalt 15. aprilliks.

38) Pärnu maakonnas Lääneranna vallas Kloostri külas 23,13 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Täkumere keskosa (katastritunnus 41102:001:0122, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV10819). Enampakkumise alghind 69 eurot aastas. Matsalu rahvuspark Matsalu siselahe ja roostike sihtkaitsevöönd. Pilliroo varumine lubatud külmunud pinnasega ja püsiva jääkatte olemasolul 15. novembrist kuni rändlindude (haned, luiged) saabumiseni, kuid mitte kauem kui 1. aprillini. Roovarumise alale minekuks kasutada olemasolevaid teid, ladustamine niidetaval rooalal lubatud 15. aprillini, tekkivad jäätmed koristada hiljemalt 15. aprilliks.

39) Pärnu maakonnas Lääneranna vallas Kloostri külas 78,79 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Täkumere keskosa (katastritunnus 41102:001:0122, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV10819). Enampakkumise alghind 236 eurot aastas. Matsalu rahvuspark Matsalu siselahe ja roostike sihtkaitsevöönd. Pilliroo varumine lubatud külmunud pinnasega ja püsiva jääkatte olemasolul 15. novembrist kuni rändlindude (haned, luiged) saabumiseni, kuid mitte kauem kui 1. aprillini. Roovarumise alale minekuks kasutada olemasolevaid teid, ladustamine niidetaval rooalal lubatud 15. aprillini, tekkivad jäätmed koristada hiljemalt 15. aprilliks.

40) Pärnu maakonnas Lääneranna vallas Kloostri külas 155,73 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Täkumere keskosa (katastritunnus 41102:001:0122, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV10819). Enampakkumise alghind 467 eurot aastas. Matsalu rahvuspark Matsalu siselahe ja roostike sihtkaitsevöönd. Pilliroo varumine lubatud külmunud pinnasega ja püsiva jääkatte olemasolul 15. novembrist kuni rändlindude (haned, luiged) saabumiseni, kuid mitte kauem kui 1. aprillini. Roovarumise alale minekuks kasutada olemasolevaid teid, ladustamine niidetaval rooalal lubatud 15. aprillini, tekkivad jäätmed koristada hiljemalt 15. aprilliks.

41) Pärnu maakonnas Lääneranna vallas Kloostri külas 40,52 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Täkumere põhjaosa (katastritunnus 41102:001:0124, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV10822). Enampakkumise alghind 122 eurot aastas. Matsalu rahvuspark Matsalu siselahe ja roostike sihtkaitsevöönd. Pilliroo varumine lubatud külmunud pinnasega ja püsiva jääkatte olemasolul 15. novembrist kuni rändlindude (haned, luiged) saabumiseni, kuid mitte kauem kui 1. aprillini. Roovarumise alale minekuks kasutada olemasolevaid teid, ladustamine niidetaval rooalal lubatud 15. aprillini, tekkivad jäätmed koristada hiljemalt 15. aprilliks.

42) Pärnu maakonnas Lääneranna vallas Kloostri külas 24,97 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Täkumere põhjaosa (katastritunnus 41102:001:0124, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV10822). Enampakkumise alghind 75 eurot aastas. Matsalu rahvuspark Matsalu siselahe ja roostike sihtkaitsevöönd. Pilliroo varumine lubatud külmunud pinnasega ja püsiva jääkatte olemasolul 15. novembrist kuni rändlindude (haned, luiged) saabumiseni, kuid mitte kauem kui 1. aprillini. Roovarumise alale minekuks kasutada olemasolevaid teid, ladustamine niidetaval rooalal lubatud 15. aprillini, tekkivad jäätmed koristada hiljemalt 15. aprilliks. 

Kasutusse antava maatüki, enampakkumisel osalemise ja maarendilepingu tingimuste kohta saab täiendavat infot RMK Läänemaa metsaülemalt e-posti aadressil laanemaa@rmk.ee  

43) Saare maakonnas Saaremaa vallas Jõgela külas 21,68 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Kihelkonna metskond 233 (katastritunnus 44001:001:0432, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV56946). Enampakkumise alghind 79 eurot aastas. Karala-Pilguse hoiuala. Pilliroo varumine lubatud külmunud või kuiva pinnasega 1. augustist kuni 1. aprillini, roovarumise alale liikuda mööda olemasolevaid teid. Ladustamine niidetaval rooalal lubatud 1. aprillini, tekkivad jäätmed koristada hiljemalt 1. aprilliks.

44) Saare maakonnas Saaremaa vallas Mullutu külas 20,42 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Kuressaare metskond 386 (katastritunnus 34801:006:0625, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV52559). Enampakkumise alghind 65 eurot aastas. Mullutu-Loode looduskaitseala Parila sihtkaitsevöönd. Pilliroo varumine lubatud külmunud või kuiva pinnasega 1. augustist kuni jääminekuni, kuid mitte kauem 15. märtsini, roovarumise alale minekuks kasutada olemasolevaid teid. Ladustamine niidetaval rooalal lubatud 15. märtsini, tekkivad jäätmed koristada hiljemalt 15. märtsiks.

45) Saare maakonnas Saaremaa vallas Mullutu külas 53,14 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Kuressaare metskond 386 (katastritunnus 34801:006:0625, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV52559). Enampakkumise alghind 169 eurot aastas. Mullutu-Loode looduskaitseala Parila sihtkaitsevöönd. Pilliroo varumine lubatud külmunud või kuiva pinnasega 1. augustist kuni jääminekuni, kuid mitte kauem 15. märtsini, roovarumise alale minekuks kasutada olemasolevaid teid. Ladustamine niidetaval rooalal lubatud 15. märtsini, tekkivad jäätmed koristada hiljemalt 15. märtsiks.

46) Saare maakonnas Saaremaa vallas Kungla külas 14,64 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Kuressaare metskond 877 (katastritunnus 85801:001:1090, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV64888). Enampakkumise alghind 73 eurot aastas. Pilliroo varumine lubatud 1. augustist kuni 15. veebruarini. Ladustamine niidetaval rooalal lubatud 15. märtsini, tekkivad jäätmed koristada hiljemalt 15. märtsiks. 

Kasutusse antava maatüki, enampakkumisel osalemise ja maarendilepingu tingimuste kohta saab täiendavat infot RMK Saaremaa metsaülemalt e-posti aadressil  saaremaa@rmk.ee 

Kasutusse andmise põhitingimused 

1.  Maatükk antakse kasutusse pilliroo (roo) lõikamise ja varumise eesmärgil.
2.  Maatükk antakse kasutusse tähtajaga 31.05.2031.
3.  Maatüki kasutamiseks sõlmitakse maarendileping, mille lahutamatud lisad on:
 3.1. maatüki asendiplaan;
 3.2. kirjalik maatüki üleandmise-vastuvõtmise akt.
4. Maarendileping sõlmitakse isikuga, kellel ei ole võlgnevusi ega muid lepinguliste kohustuste täitmata jätmisi rendileandja ees.
5. Kasutustasu koosneb varasemalt sarnasel eesmärgil kasutatava kinnisasja eest tasutavast keskmisest aastatasust ja kõrvalkuludest proportsionaalselt kasutusõiguse ulatusega.
6. Kasutustasu maksmine toimub järgmise aasta eest ette 1. jaanuariks rendileandja poolt esitatud arve alusel. Esimese aasta kasutustasu tuleb maksta peale maarendilepingu sõlmimist hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul vastava arve saamisest arvates. Kasutustasule lisandub käibemaks õigusaktidega sätestatud määras.
7. Rendileandjal on õigus taotleda renditasu suurendamist maarendilepingu sõlmimisest  kolme aasta möödumisel ja vastavalt iga järgmise kolme aasta möödumisel, kuid mitte rohkem kui kolm protsenti (3%) korraga. Muude kõrvalkulude, maksude ja koormiste lisandumisel on rendileandjal õigus lisada need järgmise perioodi eest esitatavale arvele.
8. Kasutustasu arve tähtajaks tasumata jätmisel saadetakse rentnikule sellekohane meeldetuletus. Arve tasumata jätmisel ka pärast meeldetuletuses oleva tähtaja möödumist algatatakse kasutuslepingu lõpetamine.
9. Rentnikul tekib õigus maaüksuse kasutamiseks pärast maarendilepingu sõlmimist ja kasutustasu maksmist.
10. Rendileandja ei vastuta maatüki puuduste ja tegevuseks vajalike lubade saamise eest ja tehtud kulutusi rentnikule ei hüvita.
11. Rentniku poolt maatükilt varutud pilliroog kuulub rentnikule.
12. Rendileandjal on õigus maarendileping erakorraliselt lõpetada, kui maatüki kaitseala valitseja seda nõuab või on vajalik anda maatükk kasutusse poollooduslike koosluste hooldamiseks.
13.   Rentnik on kohustatud:
 13.1. kasutama maatükki maarendilepingus nimetatud eesmärgil kooskõlas kehtivate õigusaktidega ja      järgima maatüki kasutamisel kõiki õigusaktidest tulenevaid kitsendusi;
 13.2. mitte kahjustama pilliroo lõikamisel ja varumisel pinnast ja teid;
 13.3. mitte ladustama lõigatud pilliroogu väljapoole roovarumise ala;
 13.4. tagama maatükil ja selle lähimas ümbruses heakorra ning vajadusel jäätmekäitluse. Pilliroo           varumisel tekkivad jäätmed ja praht tuleb koristada koheselt pärast tegevuse lõpetamist;
 13.5. teavitama Keskkonnaametit igal aastal roolõikuse algusest;
 13.6. tasuma tähtaegselt kasutustasu ja muid lepingu järgselt tasumisele kuuluvaid summasid. Tasu      tähtajaks tasumata jätmisel on rentnik kohustatud maksma viivist 0,15 % tähtajaks tasumata      summalt iga viivitatud päeva eest kuni summa täieliku tasumiseni;
 13.7. lubama rendileandja esindajaid koos rentniku esindajaga takistamatult maatükile lepingutingimuste           täitmise kontrollimiseks ja ülevaatuseks. Rentnikupoolsete rikkumiste avastamisel teeb             rendileandja vastavad ettekirjutused, mis on rentnikule kohustuslikud, ning vajaduse korral võtab                   tarvitusele abinõud rikkumiste kõrvaldamiseks ja riigile kahju tekkimise vältimiseks;
 13.8. teatama viivitamatult rendileandjale looduskahjudest jm õnnetustest, mis toimusid seoses                      maatükiga või mis mõjutavad maarendilepingu kohast täitmist;
 13.9. hüvitama rendileandja nõudel kahju, mis on tekkinud rentniku või temaga seotud isikute tegevuse       tagajärjel maatükile;
 13.10. mitte kahjustama oma tegevusega maatükil asuvaid ja sellega piirnevaid maaparandussüsteeme     ja juurdepääsuteid;
 13.11. tasuma maaparandusühistu liikmeks olemisega seotud kulud proportsionaalselt kasutusõiguse     ulatusega juhul, kui lepingu objekt kuulub või arvatakse maaparandusühistu tegevuspiirkonda     ning liikmeõigusi maaparandusühistus teostab Keskkonnaministeeriumi volituse alusel RMK;
 13.12. mitte andma maatükki allrendile või muul viisil kasutusse;
 13.13. teavitama viivitamatult rendileandjat rentniku õiguste ja kohustuste õigusjärgluse korras                      üleminekust, kusjuures õigusjärglane on kohustatud esitama oma andmed ning kinnituse, et      õigusjärglane kohustub täitma kõiki lepingust tulenevaid kohustusi;
 13.14. lubama maarendilepingu kehtimise ajal maatükil teostada geoloogilisi uuringuid ning üld- ja     ehitusgeoloogilisi uurimistöid;
 13.15. tagastama maatüki rendileandjale maarendilepingu lõppemisel või ennetähtaegsel lõpetamisel     (erakorralisel ülesütlemisel) vastavalt lepingu tingimustele.

Enampakkumisel osalemine, pakkumuste hindamine ja edukaks tunnistamine

14. Enampakkumisel osalejal on enne pakkumuse tegemist võimalus tutvuda enampakkumise tingimuste infoga väljaandes Ametlikud Teadaanded või RMK veebilehel ja enne pakkumuse tegemist maatükk looduses üle vaadata.
15. Täiendavat infot kasutusse antava maatüki, enampakkumisel osalemise ja maarendilepingu tingimuste kohta saab maatüki asukohajärgselt RMK metsaülemalt.
16. Esitatud pakkumus loetakse kinnituseks, et osaleja on enne pakkumuse tegemist tutvunud enampakkumise tingimustega ning talle on maatüki seisukord teada.
17. Pakkumused tuleb esitada kirjalikult, kinnises ümbrikus, mis on tähistatud märkega „Maade kasutusse andmine“. Ümbrikule märkida pakkuja kontaktandmed, maatüki lähiaadress (nimetus) või lähiaadressid (nimetused), mille kohta pakkumus esitatakse, ning hoiatusmärge "Mitte avada enne 14.01.2022 kell 12.00“. Pakkumused tuleb esitada RMK Risti kontori aadressile Koidu 3, Risti alevik, Lääne-Nigula vald, 90901 Lääne maakond hiljemalt 14. jaanuariks 2022 kell 11.00. Postiga saatmise korral arvestada, et arvesse võetakse vaid need pakkumused, mille postiteenuse osutaja on RMK Risti kontorisse edastanud ettenähtud tähtpäevaks;
18. Pakkumused avatakse 14. jaanuaril 2022 kell 12.00 aadressil RMK Risti kontor, Koidu 3, Risti alevik, Lääne-Nigula vald, 90901 Lääne maakond.
19. Pakkumisel osalemiseks tuleb esitada RMK Risti kontorisse vastav avaldus, soovitatav on kasutada RMK veebilehel avaldatud enampakkumise teates toodud avalduse vormi (https://media.rmk.ee/files/Avaldus_enampakkumisel_osalemiseks.docx). Avalduses tuleb märkida järgmised andmed:
 19.1. pakkuja nimi, isiku- või registrikood, elu- või asukoht, e-posti aadress ja telefoninumber. Juhul kui      avaldusel toodud nimi ja registrikood ei lange kokku Äriregistris olevate andmetega, loetakse isik      osalejaks registrikoodi järgi;
 19.2. maatüki järjekorranumber pakkumise teates, maatüki lähiaadress (nimetus) ja katastritunnus.       Maatüki andmete erinevuse korral loetakse kehtivaks järjekorranumber;
 19.3. maatüki kasutamise aastatasu pakkumissumma ilma käibemaksuta. Summa peab olema kirjutatud      numbrite ja sõnadega eurodes täisarvuna. Juhul kui numbrite ja sõnadega kirjutatud summad      erinevad, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa. Kui pakkumissumma esitatakse                     sentidega, ümardatakse summa täisarvuni eurodes. Ühise objektina kasutusse antavate                    maatükkide korral märkida maatüki kasutamise aastatasu pakkumissumma kogu kasutusala kohta      kokku. Juhul kui ühise objektina kasutusse antavate maatükkide korral on märgitud mitu summat,      need liidetakse;
 19.4. omakäeline kinnitus enampakkumise läbiviimise korra ja tingimustega tutvumise ning nendega    nõustumise kohta;
 19.5. pakkumuse tegemise kuupäev, pakkumuse esitaja nimi ja allkiri, esinduse korral esindusõigust      tõendav dokument - füüsilise isiku esindaja volikiri või juriidilise isiku esindaja volikiri, kui juriidilise      isiku nimel pakkumuse esitaja esindusõigus ei kajastu Eesti äriregistris. Esindusõigust tõendav      dokument tuleb esitada koos enampakkumise avaldusega, digitaalselt allkirjastatud volikirja puhul      tuleb juurde lisada ka digitaalse allkirja kinnitusleht ning andmete kontrollimiseks tuleb digitaalselt      allkirjastatud volikiri (terve digikonteiner) esitada ühe tööpäeva jooksul pärast pakkumuste avamise      tähtpäeva e-posti teel RMK-le aadressile ruth.rajaveer@rmk.ee.
20. Pakkumused, mis ei ole esitatud tähtaegselt või ei vasta otsustaja või korraldaja kinnitatud nõuetele või mille on esitanud isikud, kelle esindusõigus või tegutsemine juriidilise isiku pädeva organi otsuse alusel ei ole tõendatud, loetakse nõuetele mittevastavaks ning enampakkumisel ei osale.

21. Esitatud pakkumust ei võeta arvesse ja pakkujat ei loeta enampakkumisel osalejaks, kui esineb mõni järgmistest puudustest:

 21.1. pakkumus esitatakse või selle toob postiteenuse osutaja RMK Risti kontorisse pärast nõutud                 tähtaega;
 21.2. esitatud ümbrikult ei ole võimalik aru saada, et see sisaldab pakkumust ja millisele objektile;
 21.3. esitatud pakkumissumma on alla alghinna;
 21.4. teise isiku esindamise korral puudub esindusõigus pakkumuse esitamiseks;
 21.5. mõni nõutud dokumentidest jäetakse esitamata või esitatakse puudustega ning enampakkumise    tingimuste täitmist ei ole võimalik kindlaks teha;
 21.6. pakkujal on võlgnevusi või muid täitmata lepingulisi kohustusi rendileandja ees.
22.  Parimaks pakkumuseks tunnistatakse kõrgeima hinnaga pakkumus.
23. Enampakkumisel osaleja võib esitada korraldajale protesti enampakkumise ettevalmistamise ja korraldamise kohta 3 (kolme) päeva jooksul enampakkumise tähtpäevast. Korraldaja esitab 2 (kahe) päeva jooksul protesti laekumise päevast arvates otsustajale põhistatud arvamuse protesti arvestamise või arvestamata jätmise kohta. Juhul kui otsustaja leiab, et protestis nimetatud asjaolud mõjutasid enampakkumise tulemust, tühistab ta enampakkumise tulemused ning määrab kordusenampakkumise.
24. Komisjon saadab pakkumuste avamise protokolli hiljemalt 5 (viie) tööpäeva jooksul kõigile pakkumises osalenud isikutele pakkumuses märgitud aadressile.
25. Võrdsete pakkumuste korral korraldab komisjon parima pakkuja väljaselgitamiseks võrdse pakkumuse teinud osalejate vahel 10 päeva jooksul enampakkumise protokolli allkirjastamisest arvates täiendava enampakkumise vooru. Täiendava vooru alghinnaks on esimeses voorus pakutud kõrgeim hind.
26. Maatüki kasutusse andmise otsustaja kinnitab enampakkumise tulemused või jätab need kinnitamata, sealhulgas tunnistab nurjunuks komisjoni koosoleku protokolli alusel 20 tööpäeva jooksul peale enampakkumise protokolli saatmist osalejatele. Enampakkumise võitjale saadetakse teade enampakkumise tulemuste kinnitamisest või kinnitamata jätmisest viivitamata pärast asjaomase otsuse tegemist kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. 

Lepingu sõlmimine 

27. Parimaks tunnistatud pakkujaga sõlmib maatüki asukohajärgne RMK metsaülem maarendilepingu hiljemalt kahe kuu jooksul enampakkumise tulemuse kinnitamisest tingimusel, et isikul ei ole võlgnevusi ega muid lepinguliste kohustuste täitmata jätmisi rendileandja ees. Maarendilepingu vorm on kättesaadav RMK kodulehel https://media.rmk.ee/files/Maarendileping_VORM.pdf .