Maakasutuse tegevusvaldkond

RMK maaosakonna kontaktandmed

Toompuiestee 24, 10149 Tallinn
Vaata: Maakorraldustalituse põhimäärus

Nimi Ametinimetus Telefon Mobiil
Maarika Tiigimäe Maakorralduse peaspetsialist676 7190  520 0190
Raigo Rebane
Maakorraldusspetsialist
676 7945
 529 3945
Ruth Koppel Maakorraldusspetsialist
676 7829  522 1829