Keskkonnamõju analüüsid

Metsas tehtavad tööd mõjutavad paratamatult looduskeskkonda – mõni töö rohkem, mõni vähem. Suurema keskkonnamõjuga tegevused on näiteks metsakuivendussüsteemide rekonstrueerimine ja metsateede rajamine ning rekonstrueerimine. Sellele eelnevalt on vaja analüüsida planeeritava tegevuse mõju alal paiknevatele väärtustele ning kui vaja, tellida täiendavaid ekspertiise, et hinnata mõju märgadele metsadele või kaitsealustele liikidele.

Tabelis on ära toodud RMK koostatud keskkonnamõju analüüsid ja eksperthinnangud. Keskkonnamõju analüüs annab hinnangu, millised tegevused ja millistel tingimustel on lubatud, et nendega ei kaasneks olulist mõju looduskeskkonnale.

Keskkonnamõju analüüsi dokument avaneb klõpsates objekti nimel. Tabelis olevat infot on võimalik sortida, valides rippmenüüst otsitav tööliik (tee-ehitus, metsakuivendus, looduskaitse taristu või vesiehitis), objekti asukoht või keskkonnamõju analüüsi valmimise aeg.

Objekti nimi
Planeeritav töö
Asukoht
Valmimisaeg