Oru pargi, Alatskivi pargi allee ja Luunja pargi allee rekonstrueerimine

Projektitegevusteks on Oru pargi, Alatskivi pargi allee ja Luunja pargi allee rekonstrueerimine. Tegevuse raames teostatakse Oru pargi puistus pargi uuendamiseks ja ohutuse tagamiseks  vajalik sanitaarraie. Teostatakse puude ohutuse ja alleede uuendamise eelduseks olev alleepuude lõikus ning vajadusel väljaraie.

Käesoleva projekti kogumaksumus on 187 511 eurot, millest Ühtekuuluvusfondi toetus on 85% ning 15% RMK omafinantseering.

Elistvere pargi rekonstrueerimine

Elistvere pargis viiakse läbi pargi alleepuude võrade hoolduslõikus, sanitaarraie, pargi puistu sanitaarraie ja hooldusraie, võrade hooldusraie.

Käesoleva projekti kogumaksumus on 50 000 eurot, millest Ühtekuuluvusfondi toetus on 85% ning 15% RMK omafinantseering.

Kaitseala/ objekti nimi
Valmimise aasta/ staatus
Alatskivi pargi allee rekonstrueerimine
2015
Luunja pargi allee rekonstrueerimine
2015
Oru pargi rekonstrueerimine
2018
Elistvere pargi rekonstrueerimine
2017

Lisainfo
Katrin Kivioja
katrin.kivioja@rmk.ee