Oru pargi, Alatskivi pargi allee ja Luunja pargi allee rekonstrueerimine

Projektitegevusteks on Oru pargi, Alatskivi pargi allee ja Luunja pargi allee rekonstrueerimine. Tegevuse raames teostatakse Oru pargi puistus pargi uuendamiseks ja ohutuse tagamiseks  vajalik sanitaarraie. Teostatakse puude ohutuse ja alleede uuendamise eelduseks olev alleepuude lõikus ning vajadusel väljaraie.

Käesoleva projekti kogumaksumus on 187 511 eurot, millest Ühtekuuluvusfondi toetus on 85% ning 15% RMK omafinantseering.

Lisainfo
Anne Margusoo
anne.margusoo@rmk.ee