Metsise elupaikade seisundi parandamine Soomaa ja Kikepera piirkonnas

Tegevuse eesmärk on kuivenduskraavide likvideerimine siirdesoometsades metsise elupaigatingimuste taastamiseks Kikeperas Saessaare ja Kauni rabade ümbruses ning Soomaal Ördi raba ümbruses kokku 1300 ha ulatuses. Tegevuse raames likvideeritakse kraave ja rajatakse paise. Viiakse läbi projekteerimine, ekspertiisid ja metsise elupaikade tingimuste parandamine. Tegevust teostatakse vastavalt Metsise kaitse tegevuskavale.

Käesoleva projekti kogumaksumus on 525 000 eurot, millest Ühtekuuluvusfondi toetus on 85% ning 15% RMK omafinantseering.

KaitsealaTaastamisala nimiValmimise aasta/ staatus
Soomaa RP ja Kikepera HA
Vanaveski ja Räksi metsise elupaigad
2015
Kikepera LKA
Saessaare raba taastamine
2021
Kikepera LKA
Kauni raba taastamine

Lisainfo
Katrin Kivioja
katrin.kivioja@rmk.ee