Rajal püsimise päev


Kuupäev:
13.05
Asukoht
RMK hoole all on erinevaid loodusradu kokku mitu tuhat kilomeetrit. Nende hulgas on rattaradu, matkaradu ja õpperadu, on radu kaitsealadel, on radu väljaspool kaitsealasid, on pikki radu ja lühikesi radu, kuid kõigil neil on olnud rajamiseks oma põhjus. Rajal püsimise päeval oligi võimalus tulla igaühel ja need põhjused välja uurida RMK külastuskorraldus-osakonna loodusvahtidelt. Kuna parim viis millegi mõistmiseks on isetegemine, said kohaletulnud käed külge panna ka matkaradade korrastamisel.
Rajal püsimise päev toimus planeeritud 8 koha asemel huvi puuduse tõttu vaid kolmes: Kotka matkarajal Ida-Virumaal, Luhasoo õpperajal Võrumaal ja Öördi õpperajal Viljandimaal.

Kotka matkarajal toimunud rajal püsimise päev õnnestus igati. Lagunenud laudtee lõik, mis osutus üle 300 m pikkuseks, sai soo pealt lammutatud ja välja kantud. Vaid veidi jäi uue laudtee serva hunnikusse ladustatuna ootele talvisemaid tingimusi väljaveoks. Päeval osales 26 inimest, neist enamuses ajateenijad.

Luhasoo õpperajal ilusa kevadilma ja toreda seltskonnaga läbi viidud rajal püsimise päevast võttis osa 7 täiskasvanut ja 9 last Rõuge noorkotkaste seast. Osalejad olid väga tublid ning tegusad. Päeva praktilises osas sai rekonstrueeritud vajalik lõik laudteest ning ära koristatud vana laudtee materjal.

Ka Öördi õpperajal sai tõsiselt tööd rügatud. Kuna talgulisi vähem, kujunes nende päev palju pikemaks ja töödega lõpetati alles 17.30. Seda suuremad tänud tublidelel talgulistele Kaiale, Ingele ja Urvele Tootsist ja Annele Tartust.

Suured tänud veelkord korraldajate poolt kõigile tegusatele talgulistele!

Vaata fotosid rajal püsimise päevast siit!

Registreerumine õnnestus!

Soovin osaleda