Videosari "Metsik teadus"

Videosarjas räägivad RMK toetatud uurimisprojektide autorid sellest, mida ja miks nad uurivad ning mis nad teada on saanud.


Eesti maaülikooli metsanduse doktorant Tiia Drenkhan selgitab, kuidas on seotud putukad ja seened metsa tervisega.


Eesti maaülikooli metsaökosüsteemide professor Veiko Uri selgitab, kuidas mõjutavad raied süsiniku sidumist metsas.


Mait Lang Eesti maaülikoolist kirjeldab, kuidas saab laseriga metsa mõõta.


Tartu Ülikooli zooloogia nooremteadur Ann Kraut tutvustab, kuidas mõjutab raidmete kasutus metsas elavaid putukaid.


Eesti maaülikooli metsakorralduse professor Andres Kiviste tutvustab, kuidas me ikkagi teame, kui palju mingi mets kasvab.


Tartu Ülikooli loodusgeograafia ja maastikuökoloogia professor Ülo Mander selgitab, milline on kuivendamise mõju süsinikuringele.


Eesti maaülikooli metsakasvatuse professor Hardi Tullus räägib säästva metsanduse võimalustest.


Eesti maaülikooli metsaökosüsteemide professori Veiko Uri eestvedamisel uuriti Eestis seni kasutamata taastuvenergiaressurssi, kändude juurimist. 


Harilik männikärsakas armastab süüa noore okaspuu koort ja põhjustab seetõttu paljude puude hukkumise. Eesti maaülikooli metsandusdotsent Ivar Sibula eestvedamisel uuriti, kuidas taimi kärsaka eest kaitsta.


Tartu ülikooli looduskaitsebioloogia juhtivteaduri Asko Lõhmuse juhitav mahukas metsise kompleksuuringu püüab mõista, mis põhjustab metsise arvukuse langemist ja kuidas seda peatada.