Kutse Kolga alevikuga piirnevas riigimetsas plaanitavate metsatööde kava tutvustamise avalikule koosolekule

8. november 2021

Ootame kohalikku kogukonda, elanikke ja kohalikku omavalitsust riigimetsas plaanitavate metsatööde kava tutvustamise avalikule koosolekule Ulliallika-Kolga tee ääres riigimetsa kvartalil CG106 eraldisel 17 asuval raiealal (skeem lisatud) 19.novembril kell 14.00.


Kolga aleviku kaasamiskokkuleppega 2018–2028 on võimalik tutvuda RMK kodulehel.

Juhis metsatööde plaani kohta ettepanekute esitamiseks ja nendega arvestamiseks kõrgendatud avaliku huviga metsa-aladel on kättesaadav RMK kodulehel.

Et teade võiks jõuda võimalikult paljude metsatöid puudutavate inimesteni, palub RMK, kel võimalik, levitada teadet kohaliku kogukonna ja elanike hulgas.

Heade soovidega
Andrus Kevvai
RMK Ida-Harjumaa metsaülem
ida-harjumaa@rmk.ee
506 6931