Uus teade: 

Teade Haanja Puhke- ja Spordikeskuse suusa- ja jooksurajad riigimetsas plaanitavatele metsatöödele saabunud ettepanekute avalikustamisest ja ettepanekute alusel koostatud metsa majandamise projekti valmimisest

22. aprill 2021

Täname kohalikku kogukonda, omavalitsust ja elanikke RMK-le saadetud ettepanekute eest, mida silmas pidada metsatööde planeerimisel Haanja Puhke- ja Spordikeskuse suusa- ja jooksuradade ümbruses.

Oleme analüüsinud saabunud ettepanekuid. Kokkuvõttega, mis sisaldab kõiki esitatud ettepanekuid ja nendega arvestamise või mittearvestamise põhjendusi, on võimalik tutvuda RMK kodulehel.

Saabunud ettepanekuid arvesse võttes oleme koostanud Haanja Puhke- ja Spordikeskuse suusa- ja jooksuradade ümbruse riigimetsade majandamise kava projekti aastateks 2021-2030. Projektiga ehk kinnitamata kavaga on võimalik tutvuda RMK kodulehel.

Ootame Haanja Puhke- ja Spordikeskuse suusa- ja jooksuradu ümbritseva riigimetsa majandamise kava projektile kohaliku kogukonna, elanike ja kohaliku omavalitsuse ettepanekuid aadressile vorumaa@rmk.ee 13. maiks 2021. a.

Juhis metsatööde plaani kohta ettepanekute esitamiseks ja nendega arvestamiseks kõrgendatud avaliku huviga metsa-aladel on kättesaadav RMK kodulehelt.

Et teade võiks jõuda võimalikult paljude metsatöid puudutavate inimesteni, palub RMK, kel võimalik, levitada teadet kohaliku kogukonna ja elanike hulgas.

****

Varasemad teated: 

Teade Haanja Puhke- ja Spordikeskuse suusa- ja jooksuradadega piirneva ala metsatööde plaanide kohta

17. märts 2021

RMK plaanib alustada metsatöödega Võrumaal Rõuge vallas Haanja Puhke- ja Spordikeskuse suusa- ja jooksuradadega piirnevates riigimetsades. Oleme hinnanud, et tegu võib olla metsadega, mida kohalik kogukond kasutab igapäevaste tegemiste ja vajaduste jaoks.

Kirjeldasime ala, mida käsitleme aktiivsemalt kasutatava metsana ja koostasime selle ala piires olevate metsade kaardid ja iseloomustuse. Haanja Puhke- ja Spordikeskuse suusa- ja jooksuradade metsaala piiride ja seal paiknevate metsade kirjeldusega saab tutvuda RMK kodulehel.

Ootame kohaliku kogukonna, elanike ja kohaliku omavalitsuse ettepanekuid, millele pöörata tähelepanu Haanja Puhke- ja Spordikeskuse suusa- ja jooksuradadega piirnevate metsatööde plaanimisel aadressile vorumaa@rmk.ee 7. aprilliks 2021. a.

Ettepanekuid ootame eeskätt järgmiste teemade kohta:
1) kõrgendatud avaliku huviga metsaala ulatus ja paiknemine,
2) metsaalal asuvate objektide või metsaala kasutusviiside säilitamine (nt jalutamiseks ja sportimiseks kasutatavad rajad),
3) raieala väljanägemine raietööde järel (allesjäävate puude arv ja paiknemine).
4) raiealade sobitamine maastikku,
5) raietöödeks sobiv aeg (nädalapäev, kellaaeg, kuu, aasta lähema 10 aasta sees),
6) raietööde järel kasvatatava noore metsa liigilisus (kasvukohale sobilike puude liigid). 

Juhis metsatööde plaani kohta ettepanekute esitamiseks ja nendega arvestamiseks kõrgendatud avaliku huviga metsaladel on kättesaadav RMK kodulehelt.

Et teade võiks jõuda võimalikult paljude metsatöid puudutavate inimesteni, palub RMK, kel võimalik, levitada teadet kohaliku kogukonna ja elanike hulgas. 

Ettepanekud ja lisainfo: 
Agu Palo
RMK Võrumaa metsaülem
vorumaa@rmk.ee
517 7116