Kutse Ohtu küla keskosa riigimetsa majandamise arutelule

RMK kavandab 2020. aasta lõpus uuendusraiet Ohtu küla keskosas kahel riigimetsa tükil. Kavas on seitse lageraielanki kogupindalaga 10,2 ha (kaart lisatud). Tegu on ainsate plaaniliste raietöödega antud riigimetsa osades järgmise kümnendi jooksul. Nende riigimetsade olemit ja kavandatud töid tutvustab täpsemalt Ohtu küla keskosa riigimetsade majandamise kava aastateks 2020-2029 (projekt, pdf).

Soovime planeeritavaid töid kohalikule kogukonnale tutvustada ja arutada 25. novembril algusega kell 15 raudteepoolse riigimetsa mahasõidul (kaardil märgitud punase ringiga).

Kavandatud uuendusraie (lilla, LR - lageraie) ja kohtumispaik (punane tähis). Suurema kaardi kuvamiseks kliki kaardil.

Lisainfo ja ettepanekud:
Jürgen Kusmin
RMK Lääne-Harjumaa metsaülem
jurgen.kusmin@rmk.ee
505 3387