Kose aleviku ümbruse riigimetsade majandamise kava tutvustus ja arutelu

RMK koostas käesoleva aasta jaanuaris Kose aleviku ümbruse riigimetsade majandamise kava aastateks 2020-2030. Kava on tutvustatud Kose Vallavalitsusele ja 02.07.2020 toimunud volikogu istungil Kose Vallavolikogule. Lähtuvalt Kose aleviku ümbruse riigimetsade majandamise kavast plaanib RMK 2020. aasta detsembris - 2021. aasta jaanuaris teha 10,6 ha lageraieid metsade uuendamise ja tervisliku seisundi parandamise eesmärgil.

Kavandatud raied paiknevad maaüksustel Paunküla metskond 60 (katastritunnus 33702:002:0591), Paunküla metskond 61 (katastritunnus 33702:002:0588), Paunküla metskond 63 (katastritunnus 33702:002:0316) ja Paunküla metskond 64 (katastritunnus 33702:002:0317). Raiete konkreetse asukohad on toodud lisatud skeemil, kus metsa majandamise kavaga planeeritud erinevate aastate raied on tähistatud erineva rohelise tooniga.

Kliki kaardil, et vaadata suuremalt.

Kose aleviku ümbruse riigimetsade majandamise kavaga aastateks 2020-2030 on võimalik tutvuda siin lingil (terviktekst)

Ootame meelsasti kohaliku elanikkonna arvamust tööde korraldamise ja samuti kogu kava kohta. Oma arvamusi võib saata e-kirjaga aadressile andrus.kevvai@rmk.ee või helistades telefonile 506 6931.
Samuti teeme ettepaneku asjast huvitatud inimestele tulla metsa kohapeale. Ootame teid arutelule Ravila maantee Ravila poolses otsas (vt asukohta kaardil) 20. novembril kell 14.00.

Lisainfo:
Andrus Kevvai
Ida-Harjumaa metsaülem
andrus.kevvai@rmk.ee
506 6931