Kaarepere metsakatsejaama ümbruse riigimetsade majandamise avaliku arutelu kokkuvõte

23.11.2020

Koosolek toimus Jõgevamaal endise Kaarepere metsakatsejaamaga (MKJ)  piirnevas riigimetsas 23.11.2020.

Koosolekul tutvustasid RMK esindajad Kaarepere endise metsakatsejaamaga piirneva riigimetsa 10 aasta kava ning 2021., 2025. ja 2028. aastaks planeeritud raied. Samuti tutvustati metsaala olemust ja seisundit. 

Otsustati:

1. Kõik metsa majandamise kavas toodud raied teostatakse planeeritud mahus;

2. Metsa uuendamine toimub vastavalt kavas toodud puuliikidele ja ajakavale;

3. Lageraiel jäetakse säilikpuud loodusliku mitmekesisuse tagamiseks;

4. RMK paneb metsa majandamise kava oma kodulehele.

Kaarepere metsakatsejaama (MKJ) ümbruse riigimetsade majandamise kava aastateks 2020-2030 on leitav siin.

Lisainfo:
Avo Jürissaar
RMK Jõgevamaa metsaülem
avo.jurissaar@rmk.ee
505 4627