Kaagvere külaga piirneva ala metsa majandamise kava avalik arutelu

Riigimetsa Majandamise Keskus koostab kõigile kõrgendatud huviga aladele (edaspidi KAH-ala) riigimetsa majandamise pikaajalised kavad. Kava projekt on valminud ka Kaagvere küla KAH-ala kohta ja sisaldab metsa majandamise võtteid pikema ajaperioodi jooksul.

Kaagvere küla KAH-ala oleme piiritlenud lähtudes tiheasustusest ja arvestades kohaliku kogukonna huve.

Esimesel etapil kavandame kavaga osadel küpse metsa aladel raiet 2021. aastal. Soovime selle ja ka järgnevate aastate tegevusi kohaliku kogukonnaga eelnevalt arutada. Selleks ootame teid Kaagvere külaga piirneva riigimetsa kava tutvustamisele 19.11.2020 kell 10.00 Kaagvere küla ja RMK kinnistu piiril Kaagvere staadioni nurgal.

Kaagvere küla KAH-ala projekt (eelnõu) 

Lisainfo:
Toomas Haas
Tartumaa metsaülem
tartumaa@rmk.ee