Häädemeeste valla metsade osalemine valikraiete teadusprojektis

8.02.2021

Eesti Maaülikooli ja RMK esindajad tutvustasid Häädemeeste valla juhtidele ning volikogu planeerimiskomisjoni liikmetele ettepanekut liita 5 Kabli ja Ikla vahelisele alale jäävat metsaeraldist (kokku ligikaudu 8 hektarit) teadusprojekti „Valikraiete mõju metsaökosüsteemi süsinikubilansile ja majanduslikud aspektid“. Ettepanekus RMK lähtus nii kehtivast üldplaneeringust kui ka kohalike varasematest ettepanekutest majandada kõnealuseid rannamännikuid valikraietega. 

Uuringu peamiseks eesmärgiks on hinnata valikraie mõju metsade süsinikusidumisele, samuti hinnata selle majanduslikke aspekte. Saamaks Eesti tingimustes võimalikult suure üldistusvõimega teadustulemusi, rajatakse valikraie katsealad ka Kagu-Eesti palu- ja laanemetsadesse. Teadusliku uurimisprojekti metoodika alusel juhendab valikraie läbiviimist akadeemik, Eesti Maaülikooli metsanduse professor Veiko Uri.

Teadusprojektiga soovitakse uurida luitemännikute valikraiega majandamise võimalusi. Teadusprojektis osalemine võimaldab valikraied teha ja nende tulemuslikkust hinnata teaduslikult pädevate metoodikate toel.

Järgnevatel kaartidel on kollasega märgitud teadusprojekti planeeritavad eraldised.

Valikraie katseala OJ184-11

Valikraie katseala OJ190-15,16

Valikraie katseala OJ191-3,4

Tööd on kavandatud ajale, kus need häiriksid võimalikult vähe loodust ja kohalikke elanikke. Töödega alustamine on kavandatud märtsi algusesse ja lõpetamine hiljemalt 15. aprillil k.a.

Kohtumisel kiitsid Häädemeeste valla esindajad uuringus osalemise heaks, sest soov on säilitada piirkonnas ilusad elujõulised männimetsad ja üldplaneeringu koostamise kontekstis on arvamuse kõrval teaduspõhised faktid samuti olulised.

RMK ootab kohalike elanike ja kogukondade küsimusi ja ettepanekuid hiljemalt 22. veebruariks 2021 aadressile parnumaa@rmk.ee Samale aadressile palume edastada ettepanekud ja võimalik huvi kohtumisest metsas kohapeal kõikidest koroonaohu vältimise reeglitest kinni pidades. Samuti oleme avatud küsimustele, mis puudutavad teadusprojekti metoodikat.

Erakinnistute omanikel on võimalik suhelda töid koordineeriva RMK praakeri Jüri Maaliga (tel 504 8870) kinnistu piirile jäävate nn probleemsete puude ja muude küsimuste osas.

Vaata ka: https://rmk.ee/organisatsioon/pressiruum/uudised/uudised-2021/rmk-katsetab-haademeestel-koostoos-teadlastega-valikraiet


Lisainfo:
Heiki Ärm
RMK Pärnumaa metsaülem
heiki.arm@rmk.ee
+372 503 1423