Leidisoo taastamine (2022-2026)

Läänemaal paiknev Leidissoo kuulub samanimelise 8200 ha suuruse looduskaitseala koosseisu. Kaitseala moodustati 2002. aastal eesmärgiga kaitsta Sendri soo ja Leidissoo maastikukompleksi ning seal levivaid nii liigivaeseid kui ka liigirikkaid lagemadalsookooslusi. Leidissoo on ka osa üle-euroopalisest Natura 2000 looduskaitsealade võrgustikust.

Kuigi suur osa looduskaitsealast on inimtegevusest oluliselt mõjutamata, on just Leidissoo servaaladel sadu hektareid põllumajanduse ja metsanduse tarbeks kuivendatud looduslikku sood, kus toimub endiselt turba lagunemine ja sellega kaasnev kasvuhoonegaaside teke. 

Loodusliku veerežiimi taastamiseks on tarvis sulgeda vanu kuivenduskraave, mille tõttu tõuseb ja stabiliseerub veetase ning turba lagunemine asendub taas turba tekkega.  

Taastamistöid tehakse umbes 800 hektari suurusel alal. Projekti rahastab sihtasutus PlanBe, projekti koordineerimise ja järelevalvega tegeleb Michael Succowi sihtasutus ning taastamistööde tehnilise planeerimise ja tegemise eest vastutab Riigimetsa Majandamise Keskus. Projekti kestvus on 2022-2026.




Lisainfo:

Mihkel Järveoja (RMK)
mihkel.jarveoja@rmk.ee


Uudised ja pressiteated: