RMK loodusblogi aitab tähele panna meid ümbritseva looduse ilu ja tutvustab looduse kaitseks tehtavaid töid. Blogis kirjutavad zooloog ja loodusfotograaf Tiit Hunt ning RMK looduskaitseosakonna töötajad. Tiit Hundi sulest jõuavad lugeja ette terased tähelepanekud Eestis leiduvatest looma-, taime- ja linnuliikidest. RMK looduskaitsjad jagavad blogis oma igapäevatööga seotud muljeid ja mõtteid ning väljendavad sealjuures oma isiklikke veendumusi, mitte tingimata RMK ametlikke seisukohti. Blogi hoiab silma peal ka loomade tegutsemisel RMK looduskaamera ees Saaremaal ja mandri-Eesti erinevates paikades.
08. juuli, 2016

Viru raba jääksoo taastamine ja taastumine

RMK teostas 2015. aasta sügisel Lahemaa rahvuspargis Viru raba jääksoos täiendavaid taastamistöid: täideti/suleti kaks kraavi ning ehitati 11 pinnaspaisu.

Viru raba jääksoo loodusliku veerežiimi taastamine viidi läbi 2011. aastal. Alale ehitati kokku 26 puitpaisu. 2015. aastaks oli selge, et vesi ei pääse kaevandatud väljakutele ning osa alast on seetõttu aastaringselt kuiv, mistõttu ei taastu seal ka sookooslustele omane taimestik. Viru raba jääksoo esimesel väljakul on teostatud ka turbasammalde külv (I väljakul), kuid kuna veetaset ei suudetud kogu alal ühtlaselt tõsta siis ei läinud ka turbasamblad kasvama. Külviala loodepoolne ots oli võrreldes kagupoolse otsaga suve alguseks kuiv nagu kõrb. Küll aga oli külvialal laiguti niiskemates lohkudes kasvama läinud jõhvikas. Selleks, et kogu jääksoo nukrat olukorda parandada viidi 2015. aastal läbi uute pinnaspaisude ehitamine ja kraavimullete tasandamine/kraavide sulgemine/kraavide täitmine, et juhtida kraavist vesi kaevandatud alale.

2016. aasta juuli seisuga võib öelda, et lisatööd tasusid ennast ära - jääksoo väljakud on ka kesksuvel märjad, mis süstib positiivseid lootusi ja ootusi, et peagi on alal näha ka turbasammalde ning teiste sookooslustele omaste taimede pealetungi! Mina ootan ja jälgin Viru jääksoo taastumist igatahes suure huviga!

2011. aasta projekti ülevaateplaan:


Fotovõrdlusi enne ja pärast 2015. aasta töid:

Kraav I ja II väljaku vahel 2015. aasta märtsis:

Ja sama kraav pärast täitmist 2016. aasta aprillis:


Ning 2016. aasta juulis:Jääksoo väljaku lõunapoolne piirikraav 2015. aasta märtsis:

Sama kraav pärast täitmist 2016. aasta aprillis:

Ja 2016. aasta juulis:

Ning sellesama kinnilükatud kraavi peal on ennast sisse seadnud ka esimesed murakataimed! :)

Esimene väljak 2015. aasta märtsis ja 2016. aasta juulis:

Kommentaarid

12 .juuli, 2016
Kaupo
Paistab, et servakraav oli ikkagi see peamine kurjajuur. Nüüd huvitav vaadata kuidas TLÜ samblakatsed reageerivad.

Lisa kommentaar

Email again: