RMK loodusblogi aitab tähele panna meid ümbritseva looduse ilu ja tutvustab looduse kaitseks tehtavaid töid. Blogis kirjutavad zooloog ja loodusfotograaf Tiit Hunt ning RMK looduskaitseosakonna töötajad. Tiit Hundi sulest jõuavad lugeja ette terased tähelepanekud Eestis leiduvatest looma-, taime- ja linnuliikidest. RMK looduskaitsjad jagavad blogis oma igapäevatööga seotud muljeid ja mõtteid ning väljendavad sealjuures oma isiklikke veendumusi, mitte tingimata RMK ametlikke seisukohti. Blogi hoiab silma peal ka loomade tegutsemisel RMK looduskaamera ees Saaremaal ja mandri-Eesti erinevates paikades.
08. november, 2014

Vilsandi koostöökoja kokkusaamine

31.10.2014 toimus järjekordne Vilsandi koostöökoja kokkusaamine.

Vilsandi koostöökoda moodustati Keskkonnaameti initsiatiivil 05.09.2013 eesmärgiga saavutada paremaid kontakte kohaliku kogukonnaga peamiselt Vilsandi RP kaitsekorralduskava elluviimiseks.

Viimane kokkusaamine toimus 31.10.2014. Päevakorras olid poollooduslikud kooslused, RMK tegemised ning jahindus:

http://www.keskkonnaamet.ee/uudised-ja-artiklid/vilsandi-rahvuspargi-koostookogu-kohtumine/

Poollooduslike koosluste teemal tegi ettekande Keskkonnaameti maahooldusspetsialist Nete Tiitsaar.

RMK tegemistest rääkisin mina käimasolevatest ja kavandatavatest töödest poollooduslike koosluste taastamisel, LIFE loopealsete taastamise projektist, olukorrast Harilaiul ning RMK-le ületulevate maade rendile andmisest.

Jahinduse teemal võtsid sõna Tormis Lepik Kihelkonna ning Aivar Jõgi Üru Jahimeeste Seltsist.

Osalejaid oli paarikümne ringis ning õhkkond oli rahumeelne.

Lisa kommentaar

Email again: