RMK loodusblogi aitab tähele panna meid ümbritseva looduse ilu ja tutvustab looduse kaitseks tehtavaid töid. Blogis kirjutavad zooloog ja loodusfotograaf Tiit Hunt ning RMK looduskaitseosakonna töötajad. Tiit Hundi sulest jõuavad lugeja ette terased tähelepanekud Eestis leiduvatest looma-, taime- ja linnuliikidest. RMK looduskaitsjad jagavad blogis oma igapäevatööga seotud muljeid ja mõtteid ning väljendavad sealjuures oma isiklikke veendumusi, mitte tingimata RMK ametlikke seisukohti. Blogi hoiab silma peal ka loomade tegutsemisel RMK looduskaamera ees Saaremaal ja mandri-Eesti erinevates paikades.
31. juuli, 2017

Veerežiimi taastamisest Aidu looduskaitsealal

Lõpusirgele on jõudnud veerežiimi taastamistööd Aidu looduskaitsealal. Siinkohal oleks vist tark kohe alguses täpsustada, et Aidu looduskaitseala jääb Jõgeva maakonda, mitte Ida-Virumaale.
 
Aidu looduskaitseala asub Jõgevamaal Pajusi vallas Aidu ja Vägari külas ning Põltsamaa vallas Pudivere ja Kaavere külas. Kaitseala pindala on 310,5 hektarit. Aidu looduskaitseala võeti kaitse alla 11. novembril 2002. aastal.

Aidu looduskaitsealal ei ole eesmärgiks sookoosluste veerežiimi taastamine vaid vähemalt osaliselt taastada erinevate puistute looduslik veerežiim ning juhtida Pikknurme jõega paralleelselt kulgeva kuivendusvõrgu eesvoolu vesi Pikknurme jõkke, et suurendada jõe suvist vooluhulka ja parandada jõe  kvaliteeti must-toonekure toitumisalana. Sellega loodetakse tulevikus taastada must-toonekure pesitsemine kaitsealal, kuna metsakooslusi loetakse selleks sobivaks.

Veerežiimi taastamistööde objekti pindalaks on 56 ha. Tööde käigus taastäideti 4,5 km kraave ning ehitati 40 pinnaspaisu ja kaevati kaks voolunõva (pikkustega 115 m ja 105 m), et juhtida vesi kraavist Pikknurme jõe lammile.

Lisaks sellele on 2014-2016 ELFi loodustalgude raames avatud Pikknurme jõe veepeegel ehk eemaldatud jõkke kukkunud või jõe kohale kooldunud puud, et must-toonekurel oleks ruumi jõesängi maanduda.

Nüüd, kui Pikknurme jõe veepeegel on avatud ning jõe veehulka suurendatud jääb vaid üle loota, et must-toonekurg taasavastab Aidu looduskaitseala võlud!

Fotod taastamisalast (27.07.17):
Kraavimulde materjaliga taastäidetud kraav koos pinnaspaisudega.

Kraavimulde materjaliga taastäidetud kraav koos pinnaspaisudega.

Kraavimulde materjaliga taastäidetud kraav.

Suur pinnaspais.

Voolunõvad, et juhtida vesi kraavist Pikknurme jõe lammile.

Taastamistöid rahastas KIKi vahendusel Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond.

Lisa kommentaar

Email again: