RMK loodusblogi aitab tähele panna meid ümbritseva looduse ilu ja tutvustab looduse kaitseks tehtavaid töid. Blogis kirjutavad zooloog ja loodusfotograaf Tiit Hunt ning RMK looduskaitseosakonna töötajad. Tiit Hundi sulest jõuavad lugeja ette terased tähelepanekud Eestis leiduvatest looma-, taime- ja linnuliikidest. RMK looduskaitsjad jagavad blogis oma igapäevatööga seotud muljeid ja mõtteid ning väljendavad sealjuures oma isiklikke veendumusi, mitte tingimata RMK ametlikke seisukohti. Blogi hoiab silma peal ka loomade tegutsemisel RMK looduskaamera ees Saaremaal ja mandri-Eesti erinevates paikades.
11. oktoober, 2017

Valmisid Mullutu-Loode loodusala teede rekonstrueerimistööd

Käesoleva aasta jaanuaris kirjutasin blogis, et algasid projekti „Mullutu-Loode loodusala teed, truubid ja ülepääsud“ tööd. Siis olid alanud trassiraied. Aprillis kajastasin tööde käiku ning täna saab teada anda tööde lõplikust valmimisest.

Juurdepääsu tagamiseks hooldusaladele valmis 11,6 km teid, koos truupide ja mahasõitudega. Rajati ka koolmekoht Pühajõele.  

Tööd said valmis tähtaegselt ning 11. oktoobril 2017 toimus tööde üleandmine-vastuvõtmine. Teede rekonstrueerimise eesmärk oli parandada tehnika liiklemise võimalusi loodusala poollooduslike koosluste hooldamisel ning niite ja kariloomade vedamisel.

Vennati teel kohtasimegi juhuslikult üht maahooldajat, kes oli teega väga rahul. Sel hooajal saanud hein niidetud ja niide välja veetud väga ladusalt. Tasane tee annab olulise ajavõidu ja säästab tehnikat.Kogunemine toimus Loode tammiku parklas. Loode tammiku aladel on RMK-l kolm poollooduslike koosluste rentnikku. Loode tammik on ka väga populaarne külastusobjekt, peaaegu alati võib seal kohata jalutajaid ja tervisespordi harrastajaid.Tee hindamine Loode tammikus.Renoveeritud tee Loode-Tammikus.Teekatte paksuse kontrollimine Kaalupi teel.Kõikidel teedel olid katte paksused projektis ettenähtule vastavad.Ranna tee lõunapoolseimas otsas, vaade põhja poole.


Meenutuseks Ranna tee olukorrast 2016. a veebruaris.Ranna tee 2017. a jaanuaris.


Ranna teel 2017. a augustis.Pühajõe tee avamine.Algab sõit Pühajõe koolmekohale. Viimaste nädalate vihmad on veetaset palju tõstnud.Sõita saab vaid eritehnikaga.Ees on rajatud koolmekoht. All palgid peal killustik.Pühajõest sai läbi küll ja algab sõit tagasi kuivale maale.
Koolmekohal, keset vetevälja, pandi jalg maha.Pilt koolmekoha rajamisest augustis 2017.Vennati tee lõunaotsas, vaatega põhja poole.Plastiktorudega on märgitud truup Kogula peakraavil. Vennati tee lõunaotsas.Truup Kogula peakraavil. Vanal ajal oli siin puidust sild, millest olid säilinud vaid üksikud jäänused.Töid tegi AS Tariston. Alltöövõtjana osales AS Level. Tööd kiideti heaks.

Lisa kommentaar

Email again: