RMK loodusblogi aitab tähele panna meid ümbritseva looduse ilu ja tutvustab looduse kaitseks tehtavaid töid. Blogis kirjutavad zooloog ja loodusfotograaf Tiit Hunt ning RMK looduskaitseosakonna töötajad. Tiit Hundi sulest jõuavad lugeja ette terased tähelepanekud Eestis leiduvatest looma-, taime- ja linnuliikidest. RMK looduskaitsjad jagavad blogis oma igapäevatööga seotud muljeid ja mõtteid ning väljendavad sealjuures oma isiklikke veendumusi, mitte tingimata RMK ametlikke seisukohti. Blogi hoiab silma peal ka loomade tegutsemisel RMK looduskaamera ees Saaremaal ja mandri-Eesti erinevates paikades.
11. november, 2022

Valmis sai Hansu-Kalda sild üle Kasari jõe

Lääne maakonnas, Lääne-Nigula vallas, Kastja külas valmis 2022. a oktoobris Hansu-Kalda sild. Silla ehitamise tellis Riigimetsa Majandamise Keskus, projekteeris Insten Projekt OÜ ja ehitas GRK Infra AS. Ehitusjärelvalvet teostas Eastconsult OÜ.

Uue Hansu-Kalda silla ehitamise tellis RMK, ehitas GRK Infra AS. Silla ehitamise maksumuseks kujunes 265 000 €, millele lisandus käibemaks.

Sild viib üle Kasari jõe ja tagab juurdepääsu 200 hektarile poollooduslikele kooslustele, millest umbes 90% moodustavad Kasari jõe äärsed lamminiidud. Silla peamine eesmärk ongi poollooduslike koosluste hooldamise võimaldamine. Toimub heina niitmine ja karjatamine. Lamminiidud on olulised ka paljudele vastavalt kohastunud looma- ja linnuliikidele.

Eelmine, rohkem kui 30 aastat tagasi ehitatud kitsavõitu sild oli amortiseerunud. Traktoritega sõideti ja heina veeti enamasti läbi jõe. Koolmekoht on sillast mõnisada meetrit eemal, kuid raskete masinate tekitatud vibratsioon ei mõjunud hästi koolme kaldanõlval asuva hoone vundamendile. Üle uue silla said nüüd hea juurdepääsu ka jõetaguste majade ja maade omanikud. Kohalike sõnul muudab uus sild nende elu palju - tagatud on parem juurdepääs omandile.

Peaasi aga, et poollooduslike koosluste hooldajale muutusid tingimused heinaveoks ja karjaga tegelemiseks oluliselt paremaks. Hooldatavad jõetagused heinamaad ulatuvad sillast 6 km ühes ja 4 km teises suunas.

Hansu-Kalda silla asukoht aluskaardil.  Kasari jõest lõuna poole jäävatelt niitudelt veetakse heina kuni 6 km kauguselt ülesvoolu (kirde suunalt) ning kuni 4 km kauguselt allavoolu (lõuna suunalt).

Sild tagab hea juurdepääsu ka majade ja maade omanikele.

Rohkem kui 30 aastat tagasi kohalike poolt ehitatud sild. Enne seda silda olnud seal "oma aja ära elanud" puust sild.

Vana sild oli ehitatud kohalike poolt. Kohapealne insenerikunst.

Vanast sillast 06.11.2016 tehtud foto.

Suurema tehnikaga sõideti läbi koolmekoha, sillast mõnisada meetrit eemal. Maja vundamendile vibratsioon head ei teinud.

September 2022. Betoonitöö tehtud, ootel oli metallist talade saabumine.
Viimased pildid ka vanast sillast, mis eemaldati peale uue silla valmimist.

Uus sild sai valmis 2022. a oktoobris.

Tugevad talad tagavad sillale tellimuskohase kandevõime 60 tonni. Ehitaja aga märkis, et on ka varu.

Objekti üleandmine-vastuvõtmine toimus 09.11.2022.

Objekti juures nõutud tahvel infoga.


Hästi tehtud! Kohalikudki kiitsid ja tänasid!

Kommentaarid

13 .november, 2022
Einar
No näe kasu kah vähemalt korra looduskaitsest,kui looduskaitse arvestaks rohkem kohalike inimeste soovide ja vajadustega,siis toimiks loodushoid ja riigil ei oleks vaja tohutut kaitsjate armeed palgal hoida!

Lisa kommentaar

Email again: