RMK loodusblogi aitab tähele panna meid ümbritseva looduse ilu ja tutvustab looduse kaitseks tehtavaid töid. Blogis kirjutavad zooloog ja loodusfotograaf Tiit Hunt ning RMK looduskaitseosakonna töötajad. Tiit Hundi sulest jõuavad lugeja ette terased tähelepanekud Eestis leiduvatest looma-, taime- ja linnuliikidest. RMK looduskaitsjad jagavad blogis oma igapäevatööga seotud muljeid ja mõtteid ning väljendavad sealjuures oma isiklikke veendumusi, mitte tingimata RMK ametlikke seisukohti. Blogi hoiab silma peal ka loomade tegutsemisel RMK looduskaamera ees Saaremaal ja mandri-Eesti erinevates paikades.
10. oktoober, 2018

Tahu laht

Kuhu minna, kui tahaks natuke langevates lehtedes sahistada ja merelahe ääres sügisele omaseid hääli kuulata ning heita pilk lagedale maastikule, kus lausa kihab rändel olevatest lindudest.

Üks sobiv paik on Tahu matkarada. Umbes 1,4 km pikkune edasi-tagasi teekond saab alguse külavahetee äärsest väiksest parklast, kuhu auto jätta, edasi viib rada läbi karjamaa kuni väikse metsaviiruni, kust põldmarjaväätidesse mattunud metsistunud viljapuudega palistatud rada kulgeb läbi karjavärava linnutornini. Tornist avaneb hea vaade veiste poolt madalaks söödud rannaniidule ja pilliroost lagedate kallastega madalaveelisele merelahele.

Tahu laht Läänemaal on Silma looduskaitseala kõige linnurikkam piirkond ja ka kõige suurem karjatatav rannaniit Haapsalu lahe ääres.

Raja lõpus asuvast linnuvaatlustornist võib parematel rändepäevadel korraga vaadelda rohkem kui 30000 veelindu. Ujupartidest peatub siin konkurentsitult kõige rohkem viuparte, arvukamalt on soo- ja piilparte. Laht on üks tähtsamaid väikeluige (Cygnus columbianus) rändepeatuskohti Eestis, nüüd oktoobris kohtabki neid lahe osades, kus kasvab väikeluikede üks lemmiktoit – penikeel. Korraga võib Tahu lahes peatumas näha enam kui paari tuhandet väikeluike.

Viimase kuu  jooksul on siin võimalik olnud vaadelda lahele kogunevaid kühmnokk-luiki, hallhanesid, rändel kahlajaid ja ka hiljuti rännet alustanud valgepõsk-laglesid. Hanelistele meeltmööda madala rohuga rannaniit meelitab siia peatuma ja toituma lisaks hallhanedele ka hulgaliselt raba- ja suur-laukhanesid. Kormoranid, hall- ja hõbehaigrud on hilissügiseni pildil ja lähedastel laidudel pesitsenud hõbe- ja merikajakad...


Lisa kommentaar

Email again: