RMK loodusblogi aitab tähele panna meid ümbritseva looduse ilu ja tutvustab looduse kaitseks tehtavaid töid. Blogis kirjutavad zooloog ja loodusfotograaf Tiit Hunt ning RMK looduskaitseosakonna töötajad. Tiit Hundi sulest jõuavad lugeja ette terased tähelepanekud Eestis leiduvatest looma-, taime- ja linnuliikidest. RMK looduskaitsjad jagavad blogis oma igapäevatööga seotud muljeid ja mõtteid ning väljendavad sealjuures oma isiklikke veendumusi, mitte tingimata RMK ametlikke seisukohti. Blogi hoiab silma peal ka loomade tegutsemisel RMK looduskaamera ees Saaremaal ja mandri-Eesti erinevates paikades.
03. juuni, 2020

RMK valikpakkumiste kokkuvõte

Sellel kevadel korraldasime poollooduslike kooslustega maatükkide kasutusse andmiseks kaks valikpakkumist. Rentnikke ootas 218 maatükki kogupindalaga 868 hektarit, enim luha- ja rannaniite.


Pakkumisi esitasid 54 huvilist 110 maatüki ja 617 hektari kohta. Kõige rohkem andsime maid kasutusse Tartumaal – 166 hektarit, järgnesid Pärnumaa 108 ja Läänemaa 92 hektariga. Suurim renditav maatükk oli 49,5 ha suurune luhaniit Tartumaal ja väikseim 0,02 ha suurune laid Hiiumaal. Elupaigatüüpidest andsime enim rendile luhaniite - 278 hektarit ja rannaniite -145 hektarit.

Kõige kõrgemat tasu on rentnikud nõus maksma puisniitude kasutamise eest, koguni keskmiselt 96 eurot hektari eest. Nii tehti ka kõrgeim pakkumine Pärnumaal asuva puisniidu kohta - 149 eurot hektari eest. Keskmiseks rendihinnaks kujunes sel aastal 13 eurot hektari eest.

Lisa kommentaar

Email again: