RMK loodusblogi aitab tähele panna meid ümbritseva looduse ilu ja tutvustab looduse kaitseks tehtavaid töid. Blogis kirjutavad zooloog ja loodusfotograaf Tiit Hunt ning RMK looduskaitseosakonna töötajad. Tiit Hundi sulest jõuavad lugeja ette terased tähelepanekud Eestis leiduvatest looma-, taime- ja linnuliikidest. RMK looduskaitsjad jagavad blogis oma igapäevatööga seotud muljeid ja mõtteid ning väljendavad sealjuures oma isiklikke veendumusi, mitte tingimata RMK ametlikke seisukohti. Blogi hoiab silma peal ka loomade tegutsemisel RMK looduskaamera ees Saaremaal ja mandri-Eesti erinevates paikades.
31. august, 2022

RMK kaasamiskoosolekud pälvisid augustis rohkesti ajakirjanike tähelepanu

RMK on augustis pidanud mitmeid koosolekuid, et rääkida kohalikega läbi, kuidas nende kodulähedasi metsi majandada. Osal neist olid kohal ka ajakirjanikud, kes räägitu ja kuuldu kirja panid.

11. augusti Sakala kirjutas Viljandimaal Vaiblas toimunud koosolekust. Rahvas soovis, et RMK eemaldaks suuremate puude vahelt võsa ja avaks vaate Võrtsjärvele, samuti sooviti, et RMK rajaks Vaiblasse korraliku matkaraja. Vaja oleks koristada tormimurdu ja üraskite kahjustatud puud metsast välja viia.

16. augusti Lõuna-Eesti Postimees oli kohal Võrumaal Antslas Kasumetsas, kus esmajoones oleks tuleval aastal plaan üraski kahjustatud metsadega midagi ette võtta. Päris üksmeelt Antslas selles osas ei ole. 


23. augusti Pärnu Postimees vahendas Pärnumaal Valgerannas aset leidnud arutelu. Üsna ühisel nõul leidsid kohaletulnud, et surnud ja kuivanud puud, mis asuvad radade vahetus läheduses, tuleks maha saagida, kuna on teada, et sealkandis käiakse just maru ajal rannas looduse jõudu hindamas. Murduvad puud võivad aga inimestele viga teha.

RMK tutvustab oma metsatööde plaane kõrgendatud avaliku huviga aladel juba rohkem kui kahe aasta jooksul. Veel enne, kui me üldse mingeid töid asulalähedastesse metsadesse plaanima hakkame, koostab metsaülem esmalt ala kirjelduse. Sellelt on näha ala piirid, ülevaade metsast, mis seal kasvab ning ka kohalikule rahvale olulised rajad, kui need RMK-le teada on. Kõigepealt tutvustamegi inimestele alade kirjeldusi, et üheskoos arutada, mida oleks neis metsades otstarbekas teha. Just niisugused olidki eelpool kirjeldatud augustikuised kohtumised.

Kaasamiskoosolek Antslas Kasumetsas. Foto: Susanna Kuusik

Nende kohtumiste ja rahvalt saadud ettepanekute põhjal koostab metsaülem metsatööde kava projekti kümneks aastaks, misjärel see uuesti rahvaga läbi arutatakse. Ka metsatööde kava projektile saab rahvas oma ettepanekuid esitada, misjärel koostab metsaülem metsatööde kümne aasta kava.

Lisa kommentaar

Email again: