RMK loodusblogi aitab tähele panna meid ümbritseva looduse ilu ja tutvustab looduse kaitseks tehtavaid töid. Blogis kirjutavad zooloog ja loodusfotograaf Tiit Hunt ning RMK looduskaitseosakonna töötajad. Tiit Hundi sulest jõuavad lugeja ette terased tähelepanekud Eestis leiduvatest looma-, taime- ja linnuliikidest. RMK looduskaitsjad jagavad blogis oma igapäevatööga seotud muljeid ja mõtteid ning väljendavad sealjuures oma isiklikke veendumusi, mitte tingimata RMK ametlikke seisukohti. Blogi hoiab silma peal ka loomade tegutsemisel RMK looduskaamera ees Saaremaal ja mandri-Eesti erinevates paikades.
29. juuli, 2021

RMK ja kogukonna kokkulepe: Vooremäe suusaradadel tehakse tänavu vaid üks raie

Arutelude tulemusena tegi RMK oma raieplaanid Vooremäe suusaradadel ringi. Tänavu plaanis olnud nelja eraldise aegjärkse raie asemel tehakse aegjärkne raie vaid ühel, ülejäänud kolmel aga valikraie kaheksa aasta pärast.

Tekst: Kristiina Viiron

Kaardil on näha kavandatavad raied Vooremäel – AR tähendab aegjärkset raiet, mis tehakse tänavu; VR valikraiet, mis tehakse kaheksa aasta pärast.

„Kavandasime selleks aastaks Vooremäele nelja aegjärkset raiet pindalaga 8,3 hektarit, kuid raiesse läheb üks, 1,1 hektari suurune lank ja ülejäänud kolm raiutakse 2029. aastal,“ täpsustas RMK Tartumaa metsaülem Toomas Haas. „Raiete kavandamine kahes etapis oleks kogukonnale aeg, mis annaks kindluse ja kogemuse, et aegjärkse raiega on metsa uuendamine looduslähedasem ning sujuvam.“

Ta lisas, et kogukonna esindajad soovisid vältida majandamist lageraietega ja tegid ettepaneku kavandada raied pikemale perioodile suurema intervalliga. Viimati mainitu on oluline ka jalgratturitele, sest raietööd takistavad neid radu kasutamast – seda on näidanud ka varasemate aastate kogemus.

Haasi sõnul lepiti ka kokku, et lisaks tehakse Vooremäe kõrgendatud avaliku huviga alal tehakse raietöid, mis on vajalikud suusaradele, et parandada radade lumega kattuvust.
„Suusaradade äärset sanitaarraiet sooviti, kuna puude võrad on kokku kasvanud ja lumi ei lange rajale, samuti on radade ääres hulgaliselt surnud puid,“ märkis Haas. „Raiutavad puud märgib ette suusaradade kasutaja koostöös RMK esindajaga.“

Metsaülem tõdeb, et kokkuleppele jõudmine nõudis omajagu arutamist ning kogukonnaga kohtumisi ja selgitamisi nii metsas kohapeal kui ka kontoris.

Palju arutelusid puhkes ja hulganisti selgitusi tuli RMK-l jagada ka Tartumaa teise KAH-ala – Alatskivi puhul, ent seal ühist meelt metsade majandamise osas kogukonnaga ei saavutatudki. Selle puhul algatas Peipsiääre vald kohaliku kogukonna ettepanekul Alatskivi kohaliku kaitseala moodustamise.

Mis seal edasi saab, selgub kaitseala moodustamise protsessi käigus.

Lisa kommentaar

Email again: