RMK loodusblogi aitab tähele panna meid ümbritseva looduse ilu ja tutvustab looduse kaitseks tehtavaid töid. Blogis kirjutavad zooloog ja loodusfotograaf Tiit Hunt ning RMK looduskaitseosakonna töötajad. Tiit Hundi sulest jõuavad lugeja ette terased tähelepanekud Eestis leiduvatest looma-, taime- ja linnuliikidest. RMK looduskaitsjad jagavad blogis oma igapäevatööga seotud muljeid ja mõtteid ning väljendavad sealjuures oma isiklikke veendumusi, mitte tingimata RMK ametlikke seisukohti. Blogi hoiab silma peal ka loomade tegutsemisel RMK looduskaamera ees Saaremaal ja mandri-Eesti erinevates paikades.
22. detsember, 2014

RMK hindas vääriselupaigaga külgneva raietegevuse ja sellega kaasneva tuulekahjustuse mõju

RMK alustas raietegevusest tuleneva tuulemurru ja -heite mõju hindamist valdavas osas riigimetsas paiknevate vääriselupaigade suhtes.

Riigimetsas kaitstakse võrdväärselt vääriselupaikasid ja vääriselupaiga tunnustele vastavaid alasid (edaspidi käsitleme kõiki vääriselupaiga mõistega) ning samuti lähtuti mõjude hindamise juures. Hindamisel lähtutakse eeldustest, et servamõju vääriselupaikadele tekitavad uuendusraied ja raadamised ja servaefekti negatiivne mõju kestab kuni külgnev mets saavutab latimetsa arenguklassi või kuni külgnevast raadamisest on möödunud 10 aastat. Servaefekti mõju suhtes on vähemtundlikud männienamusega vääriselupaigad, mistõttu mõju loetakse oluliseks kui üle 50% vääriselupaiga ümbritsevast alast moodustab lage ala (kood kaardipildil A), noorendik (N) ja/või selguseta ala (S). Mitte männienamusega vääriselupaikades loetakse mõju oluliseks kui üle 30% vääriselupaiga ümbritsevast alast moodustab lage ala, noorendik ja/või selguseta ala.


Oluliselt mõjutamata ala riigimetsas


Oluliselt mõjutatud ala riigimetsas

RMK on seadnud eesmärgiks, et oluliselt mõjutatud vääriselupaikade arv ei ületaks 10%. 2014. aasta hindamise tulemusel selgus, et oluliselt mõjutatud vääriselupaikasid on 768 ehk 8,99%.

Lisa kommentaar

Email again: