RMK loodusblogi aitab tähele panna meid ümbritseva looduse ilu ja tutvustab looduse kaitseks tehtavaid töid. Blogis kirjutavad zooloog ja loodusfotograaf Tiit Hunt ning RMK looduskaitseosakonna töötajad. Tiit Hundi sulest jõuavad lugeja ette terased tähelepanekud Eestis leiduvatest looma-, taime- ja linnuliikidest. RMK looduskaitsjad jagavad blogis oma igapäevatööga seotud muljeid ja mõtteid ning väljendavad sealjuures oma isiklikke veendumusi, mitte tingimata RMK ametlikke seisukohti. Blogi hoiab silma peal ka loomade tegutsemisel RMK looduskaamera ees Saaremaal ja mandri-Eesti erinevates paikades.
28. märts, 2018

Punker Loodenina rannas

Poollooduslike koosluste taastamistööl Kuressaare külje all Loodenina rannas tuli võsast välja rannakaitserajatis.


Kaitsealune loodusobjekt Loodenina rand asub Kuressaarest natuke edelas, külgnedes Loode tammikuga. Riigimaa Loodenina rannal on antud poollooduslike koosluste hooldamiseks rendile.

Rentnikule oli koosluste avatuna säilitamine hakanud üle jõu käima ja ta esitas RMK-le taotluse, et kooslused kujundataks nõuetekohaseks. 2017. a lõpuks saime rendialal taastatud 10,2 ha rannaniitu; 6,5 ha puiskarjamaad; 3,5 ha aruniitu ja 9,9 ha loopealset.

Võsa eemaldamisel rannaniidu ja puiskarjamaa piiril, avanes vaade nõukogudeaegsele rannakaitsepunkrile. Punkrit on nüüd hästi näha ka Linnutornist, vaatega lääne suunas.


Loodenina rand paikneb Kuressaare lahe läänekaldal.


Rentnik oli koosluste taastamistööga hätta jäänud. Puiskarjamaa.


Rannaniit oli männiga kinni kasvamas. Taamal paistab Linnutorn.


Enne taastamistööd punkrit näha ei olnud. Rannaniidu ja puiskarjamaa piiril.


Suitsupaus, üks töömeestest oli tulnud Valgamaalt. Pilt on tehtud punkri asukoha lähedal.


Ümbertringi on võsa eemaldatud ja see rajatis on nüüd hästi nähtav Linnutornistki.


Esiplaanil on puittaimestikust puhastatud rannaniit, tagapool puiskrjamaa.


Pilt on tehtud 27.03.2018.

Taastamistööd teostas RMK tellimusel RT Plaan OÜ.

Lisa kommentaar

Email again: