RMK loodusblogi aitab tähele panna meid ümbritseva looduse ilu ja tutvustab looduse kaitseks tehtavaid töid. Blogis kirjutavad zooloog ja loodusfotograaf Tiit Hunt ning RMK looduskaitseosakonna töötajad. Tiit Hundi sulest jõuavad lugeja ette terased tähelepanekud Eestis leiduvatest looma-, taime- ja linnuliikidest. RMK looduskaitsjad jagavad blogis oma igapäevatööga seotud muljeid ja mõtteid ning väljendavad sealjuures oma isiklikke veendumusi, mitte tingimata RMK ametlikke seisukohti. Blogi hoiab silma peal ka loomade tegutsemisel RMK looduskaamera ees Saaremaal ja mandri-Eesti erinevates paikades.
09. september, 2014

Projekt „Matsalu rahvuspargis luha hooldamiseks vajaliku infrastruktuuri ehitamine ja rekonstrueerimine“.

Matsalu Rahvuspargis rekonstrueeritakse ja ehitatakse luhtade hooldamiseks vajalikke truupe ja pealesõite, et tagada poollooduslike koosluste jätkusuutlik hooldamine.

Töid teostab RMK tellimusel Vändra MP. Töid tehakse Euroopa Regionaalarengu Fondi
meetme „Looduse mitmekesisuse säilitamine“ vahenditest. Käesoleva aasta 27. augustil toimus tööde osaline üleandmine. Kokku pandi luhtadele 14 truupi ja ehitamisjärgus on veel viis pealesõitu. Mulje tehtud tööst jäi väga hea.

Lisan mõned fotod truupide üleandmisest-vastuvõtmisest: 

Reevo Paas ja töövõtjad vaatavad projekti

 


Lisa kommentaar

Email again: