RMK loodusblogi aitab tähele panna meid ümbritseva looduse ilu ja tutvustab looduse kaitseks tehtavaid töid. Blogis kirjutavad zooloog ja loodusfotograaf Tiit Hunt ning RMK looduskaitseosakonna töötajad. Tiit Hundi sulest jõuavad lugeja ette terased tähelepanekud Eestis leiduvatest looma-, taime- ja linnuliikidest. RMK looduskaitsjad jagavad blogis oma igapäevatööga seotud muljeid ja mõtteid ning väljendavad sealjuures oma isiklikke veendumusi, mitte tingimata RMK ametlikke seisukohti. Blogi hoiab silma peal ka loomade tegutsemisel RMK looduskaamera ees Saaremaal ja mandri-Eesti erinevates paikades.
25. jaanuar, 2024

Põõsaspea neem on parim paik arktiliste veelindude rände jälgimiseks

Eesti mandriosa loodepoolseimas nurgas, Põõsaspea neemel, asub lindude vaatlemiseks mõeldud ja kohandatud RMK onn. Siin neemel igikestvate tuulte eest kaitstult ning häbelike lindude pilkude eest varjatult on tõesti suurepärane paik lindude tegemisi jälgida ka praegu südatalvisel ajal.


Põõsaspea neem on piiriks Soome lahe ja Läänemere avatud osa vahel ning just siin on Põhja-Euroopa üks paremaid paiku arktiliste veelindude rände jälgimiseks. Läbi Osmussaare ja Põõsaspea vahelise seitsme kilomeetri laiuse väina rändavad eriti sügisperioodil tohutul hulgal arktilises ja taigavööndis pesitsevaid veelinde.


Muljetavaldaval hulgal rändab siit läbi aule, mustvaeraid, valgepõsk- ja mustlaglesid, merivarte, viuparte, kaure jt. Põõsaspead läbivate rändajate pesitsusalad asuvad peamiselt Lääne-Siberis ja sellest lääne poole jäävatel Põhja-Venemaa aladel.

Kühmnokk-luiged

Neeme ja saare vaheline ala on rändel olevatele veelindudele pudelikaelaks, mis koondab hajusalt rändavad linnuparved tihedamalt kokku kitsa väina läbimiseks ja see teebki rände hästi vaadeldavaks.

Põõsaspea neem 2014. aastal

Nüüd talvel, kui rändeaeg algab alles paari kuu pärast, ei pea linnuhuvilised onni varjesse tulles suleliste vähesuse üle nurisema. Paar päeva tagasi kihas talvituvatest veelindudest nii väin kui ka neeme ümbrus.

RMK vaatlusonn Põõsaspeal aastal 2024

Eriti hulgaliselt oli sellel pakaselisel ja tuulisel päeval neeme lähistel näha ujumas-sukeldumas sõtkaid, veidi kaugemal oli näha pidevalt lennus olevaid jääkosklate salkasid.

Sõtkas

Sõtkas

Sõtkad

Kühmnokk-luiki võis kokku lugeda tublisti üle poolesaja ja paari tunni pikkusesse vaatlusaega jäid ka kolm merikotkast, üks konutas kaugel kivi otsas kui kivikuju ning kaks tulid korraks õhuakrobaatika trikke näitama päris onni lähedale. Linnuharuldusi seekord ei märganud.

Merikotkad

Merikotkad

Kui linnuvaatlus tehtud, siis vaadake üle ka lähedal asuvad rändkivid. Põõsaspea neemest 700 meetri kaugusel Spithami külas metsa servas niidul on kaks rabakivigraniidist koosnevat rändrahnu, millest suurema ja 1939. a kaitse alla võetud rahnu ümbermõõt on 25 m ja kõrgus 5 m.

Põõsaspea rändrahnud

Lisa kommentaar

Email again: